,W sobotę 14 stycznia 2012 roku godzina 10:00 w hali sportowej w Cichym Dolnym zostanie rozegrany XI Turniej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.  , , ,Kierownicy drużyn z poszczególnych rejonów Podhala mają potwierdzić udział drużyny w turnieju ,najpóźniej do czwartku., T E R M I N A R Z   XI  T U R N I E J U   P I Ł K I  N O Ż N E J, O  P U C H A R   P R E Z E S A  KS  PPPN  w  N O W Y M  T A R G U,  , Mecz nr 1      RABKA           vs  SPORT  CORNER, Mecz nr 2      JABŁONKA  vs  ZAKOPANE – OKOLICE , Mecz nr 3      NOWY TARG  vs  ZAKOPANE, Mecz nr 4      SPORT CORNER  vs  KROŚCIENKO                                  , Mecz nr 5      RABKA  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                                    , Mecz nr 6      ZAKOPANE  vs  JABŁONKA                                                                                , Mecz nr 7      KROŚCIENKO  vs  NOWY TARG                                                                          , Mecz nr 8      ZAKOPANE – OKOLICE  vs  SPORT CORNER                                                     , Mecz nr 9      RABKA  vs  ZAKOPANE                                                                                        , Mecz nr 10    JABŁONKA  vs  NOWY TARG                                                      , Mecz nr 11    KROŚCIENKO  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                         , Mecz nr 12    SPORT CORNER  vs  ZAKOPANE                                     , Mecz nr 13    RABKA  vs  JABŁONKA                                                                                        , Mecz nr 14    ZAKOPANE – OKOLICE  vs  NOWY TARG                                              , Mecz nr 15    ZAKOPANE  vs  KROŚCIENKO                                                     , Mecz nr 16    SPORT CORNER  vs  JABŁONKA                                                , Mecz nr 17    NOWY TARG  vs  RABKA                                                              , Mecz nr 18    JABŁONKA  vs  KROŚCIENKO                                         , Mecz nr 19    ZAKOPANE  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                             , Mecz nr 20    NOWY TARG  vs  SPORT  CORNER                                                                     , Mecz nr 21    KROŚCIENKO  vs  RABKA        , ,XI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, ,O PUCHAR PREZESA KS PPPN w NOWYM TARGU,  ,  , ,REGULAMIN ROZGRYWEK,  , ,CEL: , Propagowanie piłki nożnej, integracja sędziów piłki nożnej, wyłonienie najlepszej drużyny z „regionu” Podhala.,  , ,ORGANIZATORZY:, Prezes Bogusław Górnik wraz z Kolegium Sędziów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu,          , ,TERMIN I MIEJSCE:, 14 styczeń 2012r  godz. 09.45 , sala gimnastyczna: Ciche Dolne – Miętustwo ,  , ,UCZESTNICY: , W turnieju mogą brać udział drużyny sędziowskie (czynni sędziowie piłki nożnej z rejonu Podhala plus kursanci) oraz zaprzyjaźniona drużyna z restauracji „Sport- CORNER” na czele z kapitanem Jankiem Wojtankiem..,  , ,SYSTEM ROZGRYWEK:, – Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie „każdy z każdym”., – Czas meczu: 10 minut bez zmiany pola gry.  , – W grze biorą udział pięcioosobowe zespoły (w tym bramkarz)., – Sędzia ma do dyspozycji kary: żółta kartka – 2 minuty oraz czerwona kartka – 5 minut., – Gra odbywa się do bocznych linii., – Zmiany zawodników podczas gry wykonuje się systemem hokejowy bez konieczności zgłaszania     tego faktu sędziemu. Zmiany należy jednak dokonać w sposób nieutrudniający gry a na boisku musi się znajdować wymagana liczba grających., – Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz rozpoczyna grę nogą z parkietu. Nie wolno w tym czasie wbiegać w pole karne. Zagranie piłki przez bramkarza uważa się za rozpoczęcie gry., – Każde dotknięcie przez piłkę tablicy do koszykówki traktowane jest tak jak wyjście piłki poza linię końcową boiska., – Bramkarz może trzymać piłkę w rękach przez 6 sekund., – Bramkarz może łapać piłkę do linii ciągłej., – Auty (dotknięcie piłką sufitu lub drabinek, ) wykonujemy nogą., – Z rozpoczęcia gry można strzelić bramkę., -Bramkarz po przejęciu piłki może przerzucić połowe boiska., – Podczas gry nie wolno wykonywać wślizgów, zarządzany jest rzut wolny bezpośredni a w obrębie pola karnego – rzut karny., – Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPN.                                         -.,  , ,ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:, Za zwycięstwo        – 3 pkt.                                                            , Za remis  – 1 pkt., Za przegraną           – 0 pkt., W przypadku równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decydują:, a/ bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami, b/ różnica bramek, c/ większa liczba strzelonych bramek.,  , ,Strój, obuwie:, – Na terenie sali gimnastycznej wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą. Brak powoduje zakaz udziału w meczu., – Zawodnicy każdej z drużyn powinni posiadać jednolite stroje/koszulki.,                                , ,Inne:, – Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz palenia papierosów na terenie obiektu w trakcie trwania rozgrywek. Zakaz dotyczy zarówno zawodników, jak i kibiców.,  , ,POSTANOWIENIA KOŃCOWE:, – Organizator oraz sędziowie nie biorą odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu., – Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora.,  , , , , , ,DRUŻYNA, , , ,KAPITAN, , , , , ,Zakopane, , , , ,Bachleda Szeliga Bartłomiej, , , , , , ,okolice Zakopanego, , , , ,Baran Roman, , , , , , ,Orawa, , , , ,Suwada Zbigniew, , , , , , ,Rokiciny Podhalańskie, , , , ,Folwarski Paweł, , , , , , ,Nowy Targ, , , , ,Ślusarek  Adam, , , , , , ,Tylmanowa, , , , ,Noworolnik  Grzegorz, , , ,

Leave a comment