XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu,Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Nowy Targ ,Jan Smarduch,  plus,       Zebranie plenarno – szkoleniowe, ,      S T A R T,          06 grudnia 2014 godz. 09.00,          Hala przy Zespole Szkół w Gronkowie,        ZAPRASZAMY,          I N F O R M A C J E !!!,   ,  W dniu 06 grudnia 2014r o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Gronkowie odbędzie się XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nowy Targ ,U W A G A !!!,     Przed turniejem o godz. 09.00 odbędzie się co miesięczne zebranie plenarno – szkoleniowe. Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa. Ewentualne urlopowania w nagłych przypadkach kierujemy tylko i wyłącznie do kol. Marcina Tesarskiego,, inne nie będą brane pod uwagę.,Odpowiedzialni za poszczególne drużyny:,1. Zakopane – okolice (Baran, Pawlikowski),2. Zakopane (Zoń, Wadas),3. Krościenko (Chlipała, Zabrzewski),4. Rabka (Traczyk, Folwarski),5. Jabłonka (Suwada, Skoczyk),6. Nowy Targ (Tesarski, S. Mitoraj),7. Sport Corner (J.Wojtanek),T E R M I N A R Z ,XIV T U R N I E J U    P I Ł K I    N O Ż N E J,o,P U C H A R        PR E Z E S A   KS  PPPN    w    N O W Y M   T A R G U, ,Mecz nr 1 10.00 RABKA vs SPORT CORNER,Mecz nr 2 10.12 JABŁONKA vs ZAKOPANE – OKOLICE,Mecz nr 3 10.24 NOWY TARG vs ZAKOPANE,Mecz nr 4 10.36 SPORT CORNER vs KROŚCIENKO,Mecz nr 5 10.48 RABKA vs ZAKOPANE – OKOLICE,Mecz nr 6 11.00 ZAKOPANE vs JABŁONKA,Mecz nr 7 11.12 KROŚCIENKO vs NOWY TARG,Mecz nr 8 11.24 ZAKOPANE – OKOLICE vs SPORT CORNER,Mecz nr 9 11.36 RABKA vs ZAKOPANE,Mecz nr 10 11.48 JABŁONKA vs NOWY TARG,Mecz nr 11 12.00 KROŚCIENKO vs ZAKOPANE – OKOLICE,Mecz nr 12 12.12 SPORT CORNER vs ZAKOPANE,Mecz nr 13 12.24 RABKA vs JABŁONKA,Mecz nr 14 12.36 ZAKOPANE – OKOLICE vs NOWY TARG,Mecz nr 15 12.48 ZAKOPANE vs KROŚCIENKO,Mecz nr 16 13.00 SPORT CORNER vs JABŁONKA,Mecz nr 17 13.12 NOWY TARG vs RABKA,Mecz nr 18 13.24 JABŁONKA vs KROŚCIENKO,Mecz nr 19 13.36 ZAKOPANE vs ZAKOPANE – OKOLICE,Mecz nr 20 13.48 NOWY TARG vs SPORT CORNER,Mecz nr 21 14.00 KROŚCIENKO vs RABKA,REGULAMIN ROZGRYWEK,CEL:,Propagowanie piłki nożnej, integracja sędziów piłki nożnej, wyłonienie najlepszej drużyny z „regionu” Podhala.,ORGANIZATORZY:,Prezes Bogusław Górnik wraz z Kolegium Sędziów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu,TERMIN I MIEJSCE:,06 grudzień 2014r godz. 09.45 , sala gimnastyczna: Gronków,UCZESTNICY:,W turnieju mogą brać udział drużyny sędziowskie (czynni sędziowie piłki nożnej z rejonu Podhala, kursanci, sędziowie rzeczywiści) oraz zaprzyjaźniona drużyna z restauracji „Sport- CORNER” na czele z kapitanem Jankiem Wojtankiem.,SYSTEM ROZGRYWEK:,- Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie „każdy z każdym”.,- Czas meczu: 10 minut bez zmiany pola gry.,- W grze biorą udział pięcioosobowe zespoły (w tym bramkarz).,- Sędzia ma do dyspozycji kary: żółta kartka – 2 minuty oraz czerwona kartka – 5 minut.,- Gra odbywa się do bocznych linii.,- Zmiany zawodników podczas gry wykonuje się systemem hokejowy bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu. Zmiany należy jednak dokonać w sposób nieutrudniający gry a na boisku musi się znajdować wymagana liczba grających.,- Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz rozpoczyna grę nogą z parkietu. Nie wolno w tym czasie wbiegać w pole karne. Zagranie piłki przez bramkarza uważa się za rozpoczęcie gry.,- Każde dotknięcie przez piłkę tablicy do koszykówki traktowane jest tak jak wyjście piłki poza linię końcową boiska.,- Bramkarz może trzymać piłkę w rękach przez 6 sekund.,- Bramkarz może łapać piłkę do linii ciągłej.,- Auty (dotknięcie piłką sufitu lub drabinek, ) wykonujemy nogą.,- Z rozpoczęcia gry można strzelić bramkę.,-Bramkarz po przejęciu piłki może przerzucić połowe boiska.,- Podczas gry nie wolno wykonywać wślizgów, zarządzany jest rzut wolny bezpośredni a w obrębie pola karnego – rzut karny.,- Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPN. -.,ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:,Za zwycięstwo – 3 pkt.,Za remis – 1 pkt.,Za przegraną – 0 pkt.,W przypadku równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decydują:,a/ bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami,b/ różnica bramek,c/ większa liczba strzelonych bramek.,Strój, obuwie:,- Na terenie sali gimnastycznej wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą. Brak powoduje zakaz udziału w meczu.,- Zawodnicy każdej z drużyn powinni posiadać jednolite stroje/koszulki.,Inne:,- Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz palenia papierosów na terenie obiektu w trakcie trwania rozgrywek. Zakaz dotyczy zarówno zawodników, jak i kibiców.,POSTANOWIENIA KOŃCOWE:,- Organizator oraz sędziowie nie biorą odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.,- Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora., ,

Leave a comment