,Wydział Gier przypomina sędziom, iż zgodnie z § 17 pkt. 8 Regulaminu Rozgrywek Seniorów Małopolskiego  Związku  Piłki Nożnej na sezon  rozgrywkowy  2010/2011 nakłada się na sędziego obowiązek załączenia do sprawozdania kartek zmian zawodników.,

Leave a comment