Sędziowie, którzy sędziują mecze towarzyskie zobowiązani są do informowania o tych meczach referenta ds. obsady oraz o składania kopii albo protokołów z tych spotkań. Nie składanie kopii i nie informowanie referenta obsady, decyzją zarządu KS MZPN grozi karami dyscyplinarnymi do relegacji z pocztu sędziów włącznie. ,
, ,
,                                                                           ,Ref. ds. obsady ,

Leave a comment