, , , ,INFORMUJĘ, ŻE PIERWSZE W TYM ROKU ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ODBĘDZIE SIĘ,W DNIU, 23 LUTEGO 2017 R  (CZWARTEK) GODZ. 18.00,Zebranie odbędzie się w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1,Dom Nauczyciela,Szkolenie poprowadzi Obserwator III Ligi, V-ce Prezes Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie ,Kol. BRONISŁAW MAZUR,Obecność wszystkich sędziów oraz kursantów obowiązkowa, a ewentualne urlopowania proszę kierować do kol. Marcina Tesarskiego na adres e-mail: cesarz81@o2.pl, ,

Leave a comment