, , , ,INFORMUJĘ, ŻE PIERWSZE W TYM ROKU ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ODBĘDZIE SIĘ,W DNIU, 28 LUTEGO 2019 R  (CZWARTEK) GODZ. 17.30,Zebranie odbędzie się w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1,Dom Nauczyciela,Obecność wszystkich sędziów oraz kursantów obowiązkowa, a ewentualne urlopowania proszę kierować do sekretarza KS Nowy Targ kol. Łukasza Królczyka na adres e-mail: krolik2009@poczta.onet.pl,…,

Leave a comment