Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 lipca 2017 roku zmarł znany Sądecki Piłkarz, Sędzia, Działacz śp. Józef Obrzud, miał 80 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 4 lipca o godz. 14:00 w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Nowym Sączu (nowy kościół) po których nastąpi ostatnia droga śp. Józefa na wieczną wartę. Szczere wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci składa zarząd KS PPPN.,

Leave a comment