KOMUNIKAT SZKOLENIOWY Nr 3/2009,W oparciu o ,Okólnik FIFA nr 1187, ,
,z dnia 12 maja 2009 r.  ,
,Komisja Szkoleniowa KS PZPN wprowadziła zmiany do wydawnictwa Przepisy Gry w Piłkę Nożną 2008/2009,Komunikat Szkoleniowy wydany został przez Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN w dniu 4 Czerwca 2009 r. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 Lipca 2009 r. ,Zachęcamy do zapoznania się i stosowania na boiskach a także informowanie w klubach które odwiedzacie o zmianach. ,KOMUNIKAT SZKOLENIOWY Nr 3/2009,   I.   W oparciu o Okólnik FIFA nr 1187 z 12 maja 2009 r. – do wydawnictwa Przepisy Gry  w  Piłkę Nożną 2008/2009  wprowadza się następujące zmiany:,1.   Artykuł 6  str. 6 – akapit 3  otrzymuje brzmienie:,„W przypadku meczów reprezentacji krajowych, rozgrywanych pod auspicjami FIFA jak i meczów międzynarodowych rozgrywek klubowych, zastosowane nawierzchnie sztuczne muszą być dostosowane do Wymogów Jakościowych Nawierzchni Piłkarskich FIFA lub Międzynarodowych Standardów dla Sztucznych Nawierzchni – chyba, że odstępstwa zostaną zaakceptowane przez FIFA”., 2.   Artykuł 11 str. 127 – akapit 2  otrzymuje brzmienie: ,  ,                          „Każdy zawodnik drużyny broniącej opuszczający pole gry z jakiegokolwiek powodu, bez zgody sędziego, będzie uważany za znajdującego się na własnej linii bramkowej lub linii bocznej w celu oceny spalonego, aż do najbliższej przerwy w grze. ,Jeśli ten zawodnik rozmyślnie opuszcza pole gry musi on zostać napomniany podczas najbliższej przerwy w grze”., ,3.  Procedury….. str. 51 – kropka 6 otrzymuje brzmienie: ,• Jeżeli drużyna kończy zawody z większą liczbą zawodników niż ich przeciwnicy, to musi przed rozpoczęciem wykonywania rzutów zredukować liczbę zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą zawodników drużyny przeciwnej oraz poinformować sędziego o personaliach i numerze każdego zawodnika wyłączonego z dalszej rywalizacji. Odpowiedzialność ta ciąży na kapitanie drużyny. Żaden zawodnik w taki sposób wyłączony nie może uczestniczyć w rzutach z punktu karnego., , ,4.  Strefa techniczna   str. 52  – kropka 5 otrzymuje brzmienie:,• Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do przekazywania taktycznych wskazówek ze w strefy technicznej.,  ,5. Przypomnienie dla sędziów:,Przypomina się sędziom, iż Artykuł 5 stanowi że sędzia musi przerwać zawody, jeżeli jego zdaniem, zawodnik uległ poważnej kontuzji  (dotyczy Art.5  str. 21 –  kropka 8). ,               Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 lipca 2009r. ,    ,      Prosimy o wprowadzenie tych zmian w swoich egzemplarzach Przepisów Gry.,    ,               Przewodniczący                                                    Przewodniczący ,Komisji Szkoleniowej KS PZPN                              Kolegium Sędziów PZPN,        Stanisław ŻYJEWSKI                                                Kazimierz STĘPIEŃ,

Leave a comment