Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne oraz egzaminy poprawkowe dla sędziów klasy “O”, “A” i “B odbędą się w dniu 2 wrzesień 2021r (czwartek) o godz 17:30 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161.

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa !!!,

a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:

urlop.kspppn@gmail.com

HARMONOGRAM

17:15 – 17:30 Rejestracja uczestników egzaminów poprawkowych

17:30 – 18:00 Egzamin teoretyczny

18:00 – 19:00 Egzamin kondycyjny

19:00* – Zebranie szkoleniowo – plenarne dla wszystkich sędziów

* – podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie 

Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19.

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Marcin Tesarski

Komisja teoretyczna: Bogusław Górnik, Andrzej Nowobilski, Jerzy Drabik, Czesław Żądło

Komisja kondycyjna: Jan Pawlikowski, Roman Baran, Jan Chlipała, Kamil Fudro, Łukasz Królczyk, Rafał Arendarczyk, Dawid Gaździak, Michał Garb

Leave a comment