Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Śp. Henryka Matrasa – wieloletniego sędziego, obserwatora i działacza Kolegium Sędziów Brzesko i Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku.

Łączymy się w bólu z rodziną Śp. Henryka i składamy w imieniu wszystkich sędziów, obserwatorów i zarządu KS PPPN płynące z serca kondolencje. Spoczywaj w pokoju [*].

Leave a comment