ANEKS DO REGULAMINU KLASYFIKOWANIA SĘDZIÓW IV I V LIGI,  ,Małopolski Związek Piłki Nożnej,   Kolegium Sędziów,  ,
, , ,
, ,
,ANEKS,
, ,
,DO,  ,REGULAMINU,  ,KLASYFIKOWANIA,  ,SĘDZIÓW,   ,IV,  ,I,  ,V,  ,LIGI,  ,KOLEGIUM,  ,SĘDZIÓW,  ,M.Z.P.N,  ,NA,  ,SEZON,   ,2008 – 2009.,
, ,ROZDZIAŁ,  ,I, ,DOPISANO :, ,PKT.4,4. W uzasadnionych,  ,przypadkach,  ,Zarząd Kolegium Sędziów może,  ,złożyć,  ,wniosek do Prezydium ,    ,Zarządu MZPN o cofnięcie,  ,uprawnień,  ,sędziego,  ,IV,  ,lub,  ,V,  ,ligi w trakcie trwania sezonu,  ,    ,rozgrywkowego., , ,ROZDZIAŁ,  ,II, ,PKT 1.,  ,OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,- Dla,  ,sędziów IV,  ,ligi,  ,ustala,  ,się granice,  ,wieku do 40,  ,lat, sędziowie,  ,awansujący z IV,  ,do,  ,III,  ,Ligi,  ,   ,36,  ,lat,  ,i,  ,mniej. Ustala,  ,się,  ,maksymalny,  ,wiek,  ,dla,  ,sędziów awansujących,  ,do,  ,IV ligi,  ,na,  ,36,  ,lat,   ,i mniej,,  ,sędziów,  ,powracających,  ,do,  ,IV ligi,  ,37,  ,lat., ,PKT.2,  ,DOPISUJE,  ,SIĘ :, ,-,         ,Sędzia,  ,powracający,  ,do,  ,V,  ,ligi,  ,35,  ,lat., ,PKT.6,  ,OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,- W sezonie rozgrywkowym 2008/2009 liczba sędziów będzie wynosiła :,   ,  ,a/ w IV Lidze do 25 sędziów ;,  ,b/ w V,  ,lidze do 37 sędziów, ,ROZDZIAŁ,  ,III, ,PKT.3,  ,W czasie trwania sezonu rozgrywkowego sędziowie IV i V Ligi zostaną poddani trzem egzaminom ,konkursowym., , ,ROZDZIAŁ,  ,V, ,PKT.1,  ,OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,W sezonie rozgrywkowym Kolegium Sędziów MZPN organizuje następujące kursy i egzaminy :,a/ jesienny,  ,- którego wyniki będą uwzględnione przy,  ,podsumowaniu klasyfikacji,  ,po rundzie ,   ,jesiennej,,b/ wiosenny – przed rozpoczęciem rundy wiosennej,c/ letni – końcowy, po zakończeniu sezonu., ,ROZDZIAŁ,  ,VI, ,PKT.5,  ,OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,Do sklasyfikowania sędziego niezbędna jest łączna ilość zawodów obserwowanych w całym sezonie :,  ,a/,  ,w IV Lidze,  ,8,  ,zawodów ;,  ,b/ w V,  ,Lidze 10,  ,zawodów ;,   ,– w tym nie mniej niż 4 zawody w każdej rundzie rozgrywkowej.,W szczególnych,  ,przypadkach,  ,Zarząd Kolegium Sędziów MZPN,  ,może,  ,zmniejszyć,  ,ilość,  ,egzaminów,  ,praktycznych., , ,ROZDZIAŁ,  ,VII , ,PKT.1,  ,AWANS DO III LIGI.,  ,PODPUNKT ,, b”,  ,OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,- b/ Awansują,  ,minimum dwaj sędziowie, którzy na końcowej,  ,liście,  ,klasyfikacyjnej,  ,sędziów ,      ,IV LIGI zajmą,   ,najwyższe miejsca,  ,i,  ,spełniają,  ,następujące,  ,warunki:, , ,-,  ,przeprowadzą w sezonie minimum 8 zawodów obserwowanych ;, ,- nie przekroczą 36 lat w danym roku kalendarzowym ;, ,- uzyskają w egzaminach konkursowych minimum 24 pkt. z egzaminów teoretycznych i 12 okrążeń z,    ,   ,egzaminu kondycyjnego, , , , ,PKT.2,  ,AWANS,  ,DO,  ,IV LIGI,  ,PODPUNKT ,,b” OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE :, ,  ,b/ Awansują,  ,sędziowie,  ,minimum 2, którzy na,  ,końcowej,  ,liście klasyfikacyjnej sędziów V,  ,Ligi,    ,      ,zajmą,  ,najwyższe,  ,miejsca,  ,i,  ,spełnią,  ,następujące,  ,warunki:, ,-,         ,przeprowadza,  ,minimum,  ,10,  ,zawodów,  ,obserwowanych,  ,w,  ,sezonie,,-,         ,nie,  ,przekroczą,  ,36,  ,lat,  ,w,  ,danym,  ,roku,  ,kalendarzowym,-,         ,osiągną,  ,w,  ,egzaminach,  ,konkursowych,  ,minimum,  ,24,  ,pkt. z egzaminów teoretycznych,              ,i,  ,12,  ,okrążeń,  ,z,  ,kondycji., , , , , ,ROZDZIAŁ,  ,VIII, ,PKT.3.,  ,SPADKI,  ,Z,  ,IV,  ,LIGI,   ,PODPUNKT ,,a” OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,  ,a/ Po,  ,zakończeniu,  ,sezonu,  ,rozgrywkowego,  ,2008/2009 IV Ligę opuszczają sędziowie, którzy na,  ,      ,liście,  ,klasyfikacyjnej zajmą,  ,4 ostatnie,  ,miejsca., ,PKT.4.,  ,SPADKI,  ,Z,  ,V,  ,LIGI,   ,PODPUNKT,  ,,,a” OTRZYMUJE,  ,BRZMIENIE:, ,  ,a/ Po,  ,zakończeniu,  ,sezonu,  ,rozgrywkowego,  ,2008/2009,  ,V Ligę opuszczają sędziowie,,  ,którzy,  ,na,  ,      ,liście,  ,klasyfikacyjnej,  ,zajmą,  ,8 ostatnich,  ,miejsc., ,WPROWADZA,  ,SIĘ,  ,ROZDZIAŁ URLOPY:, ,
,Sędzia IV i V Ligi może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody Zarządu Kolegium Sędziów MZPN.,
,O zaliczeniu sędziego do IV lub V Ligi oraz o zakresie egzaminów w tym celu, po okresie zakończenia urlopu, decyduje Zarząd Kolegium Sędziów MZPN.,
,Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy :,n,      ,Określać jednoznacznie długość urlopowania ;,n,      ,Określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień,  ,na nowy sezon, ,WPROWADZA,  ,SIĘ,  ,ZAPIS:,Wiek asystenta na zawodach IV i V Ligi nie może przekraczać 45 lat., , ,Niniejszy,  ,aneks,  ,został,  ,zatwierdzony,  ,Uchwałą Zarządu Kolegium Sędziów MZPN na,  ,posiedzeniu,  ,dnia 11 września 2008 r.,  ,i,  ,obowiązuje,  ,od , ,dnia,  ,wprowadzenia,.,  , ,PRZEWODNICZĄCY,KS,  ,MZPN,Andrzej Sękowski,

Leave a comment