Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  ,2 LUTEGO 2018 roku,rozpocznie się kurs sędziowski,Zajęcia odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego ul. Kolejowa 161.   ,Szczegółowy harmonogram kursu kandydaci otrzymają emailowo .,Chętni, proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego  d/s szkolenia KS PPPN    ,kol. Daniela Zygmonda,tel.506 727 395 lub emailowo: dzygmond@gmail.com,Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:, ,- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);,- podanie o zakwalifikowanie na kurs;,- ankieta kandydata,;,- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności,;,- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;, ,Wymagania:,- wiek od 17 do 40 lat;,- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim.,

Leave a comment