Uprzejmie informuję, że Egzamin w II terminie dla sędziów klasy Okręgowej oraz pozostałych (klasa A, B i kurs) odbędzie się w dniu ,06.08.2020r, ,na Stadionie Miejskim w Nowym Targu.,Egzamin dotyczy wszystkich sędziów urlopowanych, nieobecnych, chorych i tych, którzy nie zdali oraz nie poddali się egzaminom kondycyjnym, a wyrażają chęć sędziowania w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.,Ostateczne decyzje w sprawie awansów podejmie Zarząd KS PPPN.,HARMONOGRAM EGZAMINÓW  w rozwinięciu…,Har,monogram egzaminów sędziowskich ,Kolegium Sędziów ,PPPN, w dniu 06.08,.2020r.,Stadion Miejski ,-,ul. ,K,olejowa ,161, Nowy T,arg,II termin,1,8:3,0 ,-,Rejestracja sędziów ,19:0,0 ,-,Egzamin kondycyjny ,klasy ,„,Okręgowej” ,-,15/20s ,–,1,2 okrążeń,19:30 ,–,Egzamin ,kondycyjny klasy ,„B,” ,–,17/22,–,10 okrążeń,20:15 ,-,Egzamin teoretyczny klasy ,,,O,”,i pozostałych,Każda osob,a wchodząca na stadion będzie musiała poddać się dezynfekcji rąk. Ze względów ,bezpieczeństwa egzaminy teoretyczne odbędą się na trybunach. W związku z tym prosimy o ,zaopatrzenie się w maseczki oraz ,odpowiednie podkładki dla wygody pisania. Prosimy o ,przyjazd z własną wodą oraz wyżywieniem. Za utrudnienia przepraszamy. ,Ze względu na ,zalecenia sanitarne prosimy Sędziów o nieprzyjeżdżanie i, niewchodzenie na obiekt wcześniej ,niż na 10 minut przed wyznacz,oną wyżej godziną. ,Po zakończonym egzaminie, sędziowie ,są ,zobowiązani ,opuścić stadion., Przypominamy o obowiązkowym przedstawieniu badań ,lekarskich lub stosownego oświadczenia.  Sędziowie nie posiadający ważnych badań ,lekarskich lub oświadczenia nie ,zostaną dopuszczeni do egzaminu sprawności fizycznej., Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zalęgłości finansowych.,Komisja egzaminacyjna:,Biegi: ,Górnik,Bogusław,, ,Nowobilski,Andrzej,, ,Drabik J,erzy,, Pawlikowski J,an,, ,,,Baran,Roman,, ,Gaźd,ziak Dawid, Firek ,Damian,,,Fudro Kamil, ,Skoczyk ,Bartłomiej,,,Zagata Leszek, Warmuz ,Wojciech,.,Sprawdzanie testów,: ,Królczyk,Łukasz,, ,Barw,inski Paweł, Zabrzewski Bartosz, ,Drabik,Jerzy, ,Tesarski Marcin,Opracowanie testów,: ,Górnik Bogusław.,Odpowiedzia,lnym za ,prawidłowe przeprowadzenie egzaminów jest Prezes KS PPPN Nowy Targ Marcin Tesarski,., ,

Leave a comment