Awanse sędziów Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Ta,Po kompleksowej analizie ocen meczowych, rankingu obserwatorów, wyników egzaminów teoretycznych oraz sprawnościowych promocję do wyższych klas rozgrywkowych uzyskali: , ,Szczegóły w rozwinięciu… , Daniel Zygmond oraz Bartłomiej Skoczyk którzy od przyszłego sezonu będą prowadzili rozgrywki IV ligi organizowane przez MZPN. Tym samym na tym szczeblu rozgrywkowym będzie mieli już 4 przedstawicieli po zeszłorocznych awansach Bartosza Zabrzewskiego oraz Pawła Barwińskiego. ,Dawid Gaździak oraz Kamil Fudro, którzy uzyskali promocję do podhalańsko-limanowskiej klasy okręgowej, gdzie z pośród 14 sędziów będzie, aż 9 przedstawicieli Naszego Kolegium Sędziów. , Patryk Bachul oraz Jakub Kołodziejczyk, którzy otrzymali możliwość awansu do A klasy. Niemniej decyzję odnośnie tej klasy rozgrywkowej zostaną podjęte po rozpatrzeniu wyników egzaminów poprawkowych. ,Przypominamy, że najwyższej sklasyfikowanymi sędziami KS PPPN są sędziowie III Ligi g. IV: Łukasz Królczyk oraz Jan Pawlikowski, który w minionym sezonie zajął wysokie miejsce w rankingu ogólnym. ,#awanse, ,#IVliga, ,#IIIliga, ,#sedziapilkarski,

Leave a comment