, , , ,UWAGA !!!,PIERWSZY TERMIN EGZAMINÓW DLA SĘDZIÓW KLASY ,B ,ORAZ KURSANTÓW,ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ,1 LIPCA 2017 O GODZINIE 8.30 ,NA STADIONIE MIEJSKIM W NOWYM TARGU,PO EGZAMINACH ODBĘDZIE SIĘ CZERWCOWE ZEBRANIE ,SZKOLENIOWO-PLENARNE,H A R M O N O G R A M,Egzaminów dla sędziów klasy “B” oraz kursantów,8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty),9:00 – 9:30 – egzamin teoretyczny,9:30 – 11:00 – egzamin kondycyjny,11:15 – 12:15 – zebranie szkoleniowo – plenarne dla wszystkich sędziów KS PPPN i ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów, ,Termin egzaminu  poprawkowego podany będzie w późniejszym czasie po ustaleniu szczegółów,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Janusz Kalata,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: Janusz Kalata,,- członkowie: Bogusław Górnik, Jan Chlipała, Andrzej Nowobilski, Zbigniew Suwada, Jerzy Drabik,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: Jan Pawlikowski,- członkowie: Roman Baran, Marek Ciężobka, Marcin Niewiarowski, Stanisław Mitoraj,3. Obsługa techniczna (nagłośnienie): Łukasz Królczyk,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” jest na egzaminach obowiązkowa!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia,Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie,

Leave a comment