EGZAMINY KLASY “O” ORAZ KLASY “A” ,ODBĘDĄ SIĘ 11 KWIETNIA 2014 ROKU W NAWOJOWEJ, , ,Przypominam o ustaleniach Zarządu,Limity biegowe w sezonie 2013/2014 są następujące:,Grupa 1 (do 34 lat) Klasa Okręgowa: Bieg: 30 sek., Chód: 35 sek. Klasa A: Bieg 30 sek., Chód 40 sek.,Grupa 2 (od 35 lat) Bieg: 35 sek., Chód 45 sek.,Przyjęto wykreślenie z regulaminu możliwości zgłaszania kontuzji na egzaminie kondycyjnym i utrzymywaniu pierwszego terminu dla takich przypadków.,Przyjęto kalendarium egzaminów konkursowych oraz poprawkowych. Wszystkie egzaminy będą odbywały się w Nawojowej:,16 listopada 2013 (sobota) – 1 .termin przed rundą wiosenną;,29 marca 2014 (sobota) – termin rezerwowy w przypadku, gdyby 16 listopada bieżnię zalegał śnieg bądź warstwa lodu;,11 kwietnia 2014 (piątek) – termin poprawkowy;,13 czerwca 2014 (piątek) – 1. termin letni;,5 lipiec 2014 (sobota) – termin poprawkowy;,Przyjęto uchwałę o wprowadzeniu opłaty porządkowej na rzecz KFD w wysokości 50 zł dla sędziów, którzy zgłoszą prośbę o nieuwzględnianie w obsadzie później niż na 7 dni od danego terminu rozgrywkowego (nie dotyczy przypadków losowych: śmierć bliskiej osoby oraz choroba potwierdzona zwolnieniem L4). Opłata będzie wnoszona do Referenta ds. finansowych Kolegium Sędziów a lista sędziów zobowiązana do wniesienia opłaty będzie publikowana na stronie internetowej Kolegium po zalogowaniu.,

Leave a comment