AKTUALIZACJA,W dniu 29 marca 2014 r w Nowym Targu ul. Parkowa 14 (stadion przy lodowisku) odbędą się egzaminy sędziów klasy B i pozostałych oraz kandydatów na sędziów z zimowego kursu,OBECNOŚĆ WSZYSTKICH SĘDZIÓW OBOWIĄZKOWA !!!, ,Test kondycyjny  przedstawia się następująco:,Sędziowie do 34 roku życia zaliczają test interwałowy: bieg 30 sek., chód 40 sek.,Sędziowie od 35 roku życia mają do wyboru:,test interwałowy:  bieg 35 sek., chód 45 sek. lub,test coopera: minimum do zaliczenia w 12 minut wynosi 2000 m    ,Ponadto sędziowie z klasy “O” i “A” którzy nie zdali egzaminów w dniu 23 listopada 2013 r., a chcą sędziować zawody jako sędziowie asystenci (do czasu zaliczenia egzaminów w swojej klasie rozgrywkowej) mają obowiązek poddać się egzaminom razem z sędziami Klasy “B” w dniu 29.03.2014 r., ,                      H A R M O N O G R A M,10:00 – 10:15 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty),                      – Marcin Tesarski i Jerzy Drabik,10:30 – 11:00 – egzamin teoretyczny,11:15 – 12:15 – egzamin kondycyjny,12:30             – ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Stanisław Brożek,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Bogusław Górnik,,- członkowie: Jan Pawlikowski, Jan Chlipała, Marcin Tesarski, Jerzy Drabik,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Kazimierz Antolak,- członkowie: Roman Baran, Marek Ciężobka, Marcin Niewiarowski.,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” i pozostałych jest na egzaminach obowiązkowa!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności na KFP i KFD,Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie., ,

Leave a comment