EGZAMINY SĘDZIÓW KLASY “B” ,ORAZ ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ,ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 MARCA 2015 O GODZINIE 9:00 ,               NA STADIONIE MIEJSKIM IM. J. PIŁSUDSKIEGO ,               W NOWYM TARGU , ,W ROZWINIĘCIU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW I ZEBRANIA, , , , ,H A R M O N O G R A M, ,Egzaminów dla sędziów klasy B oraz zebrania szkoleniowo-plenarnego dla wszystkich sędziów KS PPPN,8:45 – 9:00 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty) – Marcin Tesarski,9:00 – 10:00 – egzamin kondycyjny,10:00 – 10:45 – egzamin teoretyczny,10:45 – 11:45 – zebranie szkoleniowo-plenarne,ok. 11:45  – ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów,Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 o godzinie 9:00 również na stadionie miejskim w Nowym Targu,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Bogusław Górnik,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Andrzej Nowobilski,,- członkowie: Jan Pawlikowski, Jan Chlipała, Marcin Tesarski, Janusz Kalata,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Kazimierz Antolak,- członkowie: Roman Baran, Marek Ciężobka, Marcin Niewiarowski,3. Obsługa techniczna (nagłośnienie): Łukasz Królczyk,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” i pozostałych jest na egzaminach obowiązkowa!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności na KFP i KFD,Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie.,

Leave a comment