, , ,AKTUALIZACJA !!!,EGZAMINY POPRAWKOWE DLA SĘDZIÓW KLASY “B”  ,ODBĘDA SIĘ W DNIU 26 LIPCA 2014 r. ,GODZ. 15:00,NA STADIONIE COS W ZAKOPANEM,ZARAZ PO EGZAMINACH OK. GODZ. 16:30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE DLA WSZYSTKICH SĘDZIÓW KS PPPN,SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW I ZEBRANIA W ROZWINIĘCIU,H A R M O N O G R A M,Egzaminów poprawkowych dla sędziów klasy B oraz zebrania szkoleniowo-plenarnego dla wszystkich sędziów KS PPPN,14:45 – 15:00 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty) – Marcin Tesarski i Jerzy Drabik,15:00 – 16:00 – egzamin kondycyjny,16:00 – 16:30 – egzamin teoretyczny,ok. 16:30  – zebranie szkoleniowo-plenarne oraz ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów poprawkowych ,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Bogusław Górnik,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Andrzej Nowobilski,,- członkowie: Jan Pawlikowski, Jan Chlipała, Marcin Tesarski, Jerzy Drabik,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Kazimierz Antolak,- członkowie: Roman Baran, Marek Ciężobka, Marcin Niewiarowski,3. Obsługa techniczna (nagłośnienie): Łukasz Królczyk,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” którzy nie przystępowali do egzaminu w pierwszym terminie albo uzyskali wynik negatywny jest na egzaminach poprawkowych obowiązkowa !!!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności na KFP i KFD,Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie.,

Leave a comment