, , ,KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ,Z DNIA 2 LIPCA 2014 r,W dniu 2 lipca 2014 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1.  Opłaty porządkowe,Zarząd KS PPPN postanowił nałożyć opłaty porządkowe na następujących sędziów:,1. Tomasz Lubiński – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 26.06.2014r),Opłaty porządkowe za nieobecność na zebraniu plenarnym należy wnieść natychmiast u referenta ds. finansowych (nie później niż w terminie 7 dni). Niewniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi obsady dowodu wniesienia opłaty.,Odwołania od powyższych opłat porządkowych proszę przesyłać do sekretarza KS PPPN kol. Marcina Tesarskiego ( e-mail: cesarz81@o2.pl )  ,2. Egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „B” oraz zebranie szkoleniowe,Ustalono, że egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „B” odbędą się w dniu 26 lipca 2014 r. na obiektach COS w Zakopanem o godz. 15:00. Egzaminy połączone będą równocześnie z comiesięcznym zebraniem szkoleniowo-plenarnym, gdzie obecność wszystkich sędziów KS PPPN jest obowiązkowa. Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie przedstawiony w późniejszym terminie na stronie internetowej KS PPPN.,3. Zabawa na zakończenie sezonu 2013/2014,Wstępnie ustalono termin kolejnego już spotkania sędziów wraz z partnerkami na imprezie kończącej sezon sędziowski, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2014. Jest to termin wstępny, a jego potwierdzenie nastąpi w późniejszym terminie po ustaleniu przez Zarząd miejsca oraz szczegółów dotyczących ceny. Zachęcamy wszystkich sędziów z naszej Komisji do wzięcia udziału w zabawie i rezerwowanie wolnego weekendu w tym terminie. Szczegóły zostaną przedstawione na kolejnych zebraniach szkoleniowych.,4. Wybory komisji rewizyjnej,W związku z rezygnacją przewodniczącego komisji rewizyjnej KS PPPN z zajmowanej funkcji, a co za tym idzie złożeniem rezygnacji przez pozostałych członków komisji, Zarząd KS PPPN podjął decyzję o przeprowadzeniu wyborów na członków komisji rewizyjnej w dniu egzaminów poprawkowych dla sędziów Klasy „B” tj. 26 lipca 2014 r. Kandydatów na członków komisji rewizyjnej można zgłaszać przed tym terminem do Sekretarza KS PPPN Kol. Marcin Tesarskiego, a w ostateczności w dniu wyborów. Prosimy o przemyślane wskazywanie kandydatów z jednoczesnym ustaleniem z kandydatem czy chce pełnić społecznie funkcję w tym jakże ważnym organie.,5. Licencje dla sędziów na sezon rozgrywkowy 2014/2015,Pomimo zapowiedzi ze strony Centrali Sędziowskiej o możliwości zniesienia licencji dla sędziów od nowego sezonu rozgrywkowego w dalszym ciągu każdy sędzia musi posiadać ważną i opłaconą licencję. W związku z tym, że każdy sędzia musi posiadać licencje przed rozpoczęciem rundy jesiennej sezonu 2014/2015 proszę o szybkie wypełnienie wniosków licencyjnych i dokonanie opłaty za licencje (sędziowie posiadający licencje) a także złożenie dodatkowo dwóch zdjęć (sędziowie nie posiadający licencji) u sekretarza KS PPPN kol. Marcina Tesarskiego najpóźniej do dnia 31 lipca 2014 r. Zarząd prosi o poważne potraktowanie tematu licencji i nie zostawianie sprawy na ostatni możliwy termin ponieważ sędziowie bez ważnej licencji na nowy sezon nie będą brani pod uwagę w obsadzie sędziowskiej do czasu załatwienia sprawy. Termin 31 lipca 2014 r dla wszystkich sędziów z KS PPPN jest ostateczny. Nie załatwienie sprawy bądź niekompletne złożenie dokumentów do tego czasu u kol. Marcina Tesarskiego oznaczać będzie konieczność osobistego załatwiania sprawy u sekretarza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Andrzeja Rosadzińskiego w Krakowie ul. Krowoderska 74.,6. Turnieje organizowane lub współorganizowane przez PPPN,Ustalono, że wszelkie turnieje organizowane lub współorganizowane przez PPPN muszą być prowadzone przez sędziów którzy mają zdane ostatnie egzaminy sędziowskie., ,

Leave a comment