, , ,UWAGA !!!,EGZAMINY POPRAWKOWE DLA SĘDZIÓW KLASY “B”,ORAZ ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ,ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ,28 LIPCA 2016 r GODZ. 16:00 ,NA STADIONIE KOŁO LODOWISKA W NOWYM TARGU,SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM W ROZWINIĘCIU…, , , ,H A R M O N O G R A M,Egzaminów poprawkowych dla sędziów klasy B oraz zebrania szkoleniowo-plenarnego dla wszystkich sędziów KS PPPN,16:00 – 16:15 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty) – Marcin Tesarski,16:15 – 16:45 – egzamin teoretyczny,16:45 – 17:45 – egzamin kondycyjny,18:00 – zebranie szkoleniowo-plenarne (Dom Nauczyciela) oraz ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Przewodniczący KS Nowy Targ Janusz Kalata,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Marcin Tesarski,,- członkowie: Bogusław Górnik, Marek Ciężobka, Zbigniew Suwada, Daniel Zygmond,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Jan Pawlikowski,- członkowie: Roman Baran, Jan Chlipała, Marcin Niewiarowski, Stanisław Mitoraj,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” którzy byli nieobecni na pierwszym terminie lub w tym terminie go nie zdali jest obowiązkowa ! Kolejnych terminów już nie będzie,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności i zaległych opłat na rzecz KFD,

Leave a comment