Harmonogram egzaminów sędziów kl. O i A, które odbędą się w dniu 03.07.2021 w Mszanie Dolnej na stadionie KS Turbacz:, ,8:30- 8:45  – rejestracja,9:00 – egzamin teoretyczny kl.O i A (Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sienkiewicza 2 Mszana Dolna),10:00 – egzamin kondycyjny kl. O 15/20 sek. 12 okrążeń,10:30 – egzamin kondycyjny kl. A   15/22 sek. 12 okrążeń,ok. 11:00 – zakończenie egzaminów, ,Skład komisji egzaminacyjnej:,Przewodniczący Górnik Bogusław,Sekretarz Agnieszka Olesiak,Komisja teoretyczna:, ,Jan Pawlikowski, Marcin Tesarski, Andrzej Nowobilski, Jan Kurek, Janusz, ,Wrona, Jerzy Drabik,Komisja kondycyjna:,, Jacek Włosiński, ,Szmal Ryszard, Czesław Żądło,Łukasz Królczyk, Paweł Barwiński, Bartosz Zabrzewski, Mateusz Mól, Daniel Zygmond, Kamil Sobczak, ,Egzaminy odbędą się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.,Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku  z pandemią Covid-19., ,…,

Leave a comment