Komunikat Zarządu Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej :,”Z uwagi na sytuacje epidiologiczną ,Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął decyzję o odwołaniu corocznego zakończenia sezonu dla sędziów i ich partnerek, które miało się odbyć 21 listopada 2020 roku”,Ze sportowym pozdrowieniem,,Zarząd Kolegium Sędziów w Nowym Targu.,…,

Leave a comment