Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  28 stycznia 2021 rozpocznie się kurs sędziowski.,Forma kursu uzależniona zostaje od przepisów sanitarnych związanych z pand,emią Covid19. ,Szczegóły w rozwinięciu…. ,                                   , Chcesz zostać jednym z nas ???? ZAPRASZAMY !!, ,1. Wymagania: ,- wiek od 16 do 50 lat;,- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim,,- zaangażowanie oraz sylwetka sportowa., ,2.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:,- podanie o zakwalifikowanie na kurs; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- ankieta kandydata; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej; ( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór)., , , W związku z obostrzeniamii sanitarnymi sposób prowadzenia kursu zostanie podany w późniejszym terminie. ,Szczegółowy harmonogram kursu kandydaci otrzymają emailowo  po aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów, które przewidywane jest ok. 15 stycznia. , Przewidywalne  formy kursu:,stacjonarna,zdalna,,hybrydowa.,Ewentualne zajęcia stacjonarne odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego ul. Kolejowa 161, a zajęcia zdalne przez platformę Zoom.  ,Chętni proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego  d/s szkolenia KS PPPN    kol. Daniela Zygmonda tel.506 727 395 lub emailowo: ,dzygmond@gmail.com,.,___________,Szczegółowe informację:,tel. 506727395,email: ,dzygmond@gmail.com, ,

Leave a comment