…,KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS   PPPN,z dnia 29 listopada 2018 r.,W dniu 29 listopada 2018 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje: ,1. Kursokonferencja Sędziów.,Zarząd KS Nowy Targ informuje że coroczna kursokonferencja sędziów odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 15.12.2018 r. w Nowym Sączu. Kursokonferencja jest obowiązkowa dla sędziów i obserwatorów Klasy „A” i wyżej Koszt uczestnictwa to 105 zł za jeden dzień. Zarząd KS PPPN podjął decyzję o jego dofinansowaniu na poziomie podobnym do zeszłego roku tj. w wysokości 55 zł. Kursokonferencja organizowana jest przez Zarząd Kolegium sędziów OZPN dlatego urlopowania z kursokonferencji należy kierować do sekretarza KS OZPN. Zatem opłata dla sędziego za jeden dzień wynosi 50 zł i będzie zbierana w dniu kursokonferencji przez referenta ds. finansowych Pawła Barwińskiego.,2. Turniej Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają w Bilczy.,Drugi charytatywny turniej organizowany przez stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają Filipa Robaka odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r. w Bilczy. Dostaliśmy zaproszenie i startujemy o godzinie 8:00, dlatego na turniej jedziemy dzień wcześniej. Jest to turniej Old Boys a chętni proszeni są o zgłaszanie się do kol. Stanisława Mitoraja.,3. Kurs sędziowski.,Kurs sędziowski dla nowych sędziów rozpocznie się w 1 lutego 2019 roku. Miejscem zajęć będzie siedziba Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu ul. Kolejowa 161. Szczegółowy program kursu podany będzie w późniejszym terminie po przygotowaniu go przez referenta ds. szkolenia Daniela Zygmonda. Odpowiedzialny za organizację kursu sędziowskiego jest kol. Zbigniew Suwada.,4. Szlachetna Paczka.,Już po raz czwarty włączamy się w organizację Szlachetnej Paczki. Wybór rodziny już nastąpił. Zarząd Kolegium Sędziów zachęca do wsparcia inicjatywy dobrowolnym datkiem. W zeszłym roku wpłacaliśmy średnio 50 zł i uzbieraliśmy kwotę na pokrycie całości potrzebnych rzeczy dla rodziny objętej programem Szlachetnej Paczki. Datki na ten cel będą przyjmowane najpóźniej do 5 grudnia 2018 na konto referenta ds. finansowych Pawła Barwińskiego.,5. Książki z przepisami.,Są jeszcze dostępne książki z przepisami gry w piłkę nożną. Koszt 12 zł sztuka.,6. Frekwencja na zebraniach szkoleniowo-plenarnych.,Nieobecność na zebraniach szkoleniowo-plenarnych uważa się za usprawiedliwioną w ściśle określonych regulaminem okolicznościach.  W związku z dużą liczbą usprawiedliwień nieobecności, które nie są przewidziane regulaminem takich jak np. praca, szkoła, wyjazd itp. Zarząd po przeanalizowaniu frekwencji za rok 2018 ustalił że sędziowie których liczba nieobecności na zebraniach w ciągu roku nie przekroczyła 50% będą zobowiązani do zapłaty opłaty porządkowej w kwocie 50 zł na rzecz KS PPPN. Lista sędziów zobowiązanych do uregulowania opłaty podana będzie po kolejnym posiedzeniu Zarządu KS Nowy Targ,7. Organizacja egzaminów sędziowskich KS OZPN.,Decyzją Zarządu KS OZPN wiosenne egzaminy sędziowskie dla wszystkich sędziów Klasy O I A KS OZPN zostaną przeprowadzone w Nowym Targu na stadionie miejskim w Nowym Targu ul. Kolejowa 161. Dokładny termin egzaminów zostanie podany w późniejszym terminie.,8. Turniej Old Boys Nowy Targ.,Turniej sędziów Old Boys odbędzie się prawdopodobnie 2 marca 2019 r. w Niedzicy. Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie., ,

Leave a comment