, , , , , ,KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU , ,Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 R, ,W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1. Kursokonferencja Sędziów,Zarząd KS Nowy Targ informuje, że coroczna kursokonferencja sędziów odbędzie się w dniach 10-11.12.2016 r. w Pensjonacie Limba w Poroninie. Kursokonferencja jest obowiązkowa dla sędziów i obserwatorów Klasy „A” i wyżej, natomiast z uwagi na fakt że kursokonferencja odbywa się na naszym terenie zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich sędziów – nie tylko tych dla których konferencja jest obowiązkowa. Koszt uczestnictwa wynosi 105 zł za jeden dzień oraz 175 zł za dwa dni, a urlopowania należy kierować do sekretarza KS OZPN w Nowym Sączu. Zarząd KS Nowy Targ zdecydował, że każdy sędzia uczestniczący w konferencji otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 50% a obserwatorzy w kwocie 100% ceny. ,2. Turniej wewnętrzny KS PPPN,Coroczny turniej wewnętrzny sędziów KS PPPN odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015. Miejscem rozegrania turnieju będzie hala sportowa w Łopusznej. Startujemy o godzinie 10:00 a wcześniej o godzinie 9:00 odbędzie się zebranie szkoleniowo-plenarne które na ten dzień przeniesione zostało z 24 listopada 2016 r. Patronatem honorowym Nasz turniej objął Wójt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch, natomiast sponsorami turnieju zostali V-ce Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ Stanisław Buła, Sołtys Wsi Łopuszna: Kazimierz Dziga, Sołtys wsi Dębno: Andrzej Warmuz oraz Sołtys wsi Obidowa: Zofia Faron.,Za opracowanie regulaminu odpowiedzialny jest Roman Baran. Za poszczególne drużyny odpowiedzialni są odpowiednio: Nowy Targ – Marek Ciężobka i Paweł Barwiński, Jabłonka – Patryk Michalak, Rabka Zdrój – Marcin Niewiarowski, Zakopane – Maciej Wadas, Ochotnica – Bartosz Zabrzewski,3. Zakończenie sezonu,Omówiono organizację oraz koszty corocznego zakończenia sezonu które podobnie jak w zeszłym roku odbędzie się w Pensjonacie Limba w Poroninie.  Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 17:00 w Stasikówce. Zarząd KS Nowy Targ zwraca się z prośbą o liczne przybycie na msze świętą ponieważ jest to msza organizowana tylko w intencji oraz dla sędziów piłki nożnej.,4. Kurs sędziowski,Kurs sędziowski dla nowych sędziów rozpocznie się na początku lutego 2017 roku. Miejscem zajęć będzie siedziba Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu ul. Kolejowa 161. Szczegółowy program kursu podany będzie w późniejszym terminie po przygotowaniu go przez Referenta ds. Szkolenia, ,

Leave a comment