Zarząd KS PPPN podjął decyzję o odwołaniu zebrania plenarnego w miesiącu Styczeń.,
,Najbliższe zebranie odbędzie się w dniu 27 lutego.,
,                                                                                    Sekretarz KS PPPN,
,                                                                                      Łukasz Królczyk,

Leave a comment