,Zarząd Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu informuje,, iż organizuje Kurs dla Kandydatów na Sędziów Piłki Nożnej. ,  , ,Przed rozpoczynającym się 21 stycznia 2011 r. kursie dla kandydatów na sędziów jego uczestnicy powinni zgromadzić niżej wymienione dokumenty. Skompletowane dokumenty należy dostarczyć na spotkaniu organizacyjnym, natomiast wcześniej należy przesłać na maila  ,sekretarz.kspppn@o2.pl,  ankietę – podanie. W dniu 21 stycznia odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci opowiedzą o motywacji zostania sędzią piłkarskim, ewentualnej karierze piłkarskiej oraz o podstawowych informacjach nt. znajomości przepisów., ,wiecej informacji pod nr 530 76 86 22, ,Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci:, , 1. Ankieta – Podanie ,(,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/ankieta-2011.doc,), ,2. Dwie aktualne fotografie (podpisane), ,3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i kondycyjnego ,(,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/zaswiadczenie-lekarskie.pdf,), ,4. Oświadczenie kandydata o niekaralności ,(,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/oswiadczenie-2011.doc,), ,5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, (,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydaci.doc,), ,6. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);, ,7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 16-18 rokiem życia) ,(,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/zgoda-2011.doc,), , Minimalny wiek kandydata – 16 lat., ,Kurs kończy się egzaminem pisemnym i kondycyjnym., ,Program kursu: ,http://static1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/plan-szkolenia-2011.doc,

Leave a comment