, ,Sprawozdanie z działalności Zarządu KS PPPN , ,w Nowym Targu za rok 2010, ,Zarząd Kolegium Sędziów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu działał w składzie:, ,1.  Prezes Zarządu                               — Bogusław Górnik, ,2.  W-Prezes Zarządu                          — Andrzej Nowobilski, ,3.  W-Prezes ds.  Szkolenia               — Kazimierz Antolak, ,4.  Sekretarz                                          — Królczyk Łukasz   od czerwca 2010 Niewiarowski Marcin, ,5.  Ref ds. obsady                                — Ciężobka Marek, ,6.  Ref ds. finansowych                       — Bukowski Piotr,  , ,W wyżej wymienionym okresie zarząd wywiązał się ze wszystkich statutowych obowiązków., ,Organizował: , ,– co miesięczne zebrania plenarno – szkoleniowe, ,– wiosenno letnie egzaminy sędziowskie, ,– kurs kandydatów na sędziów piłki noznej, ,– turnieje i mecze drużyny sędziowskiej, ,– szkolenia  z przepisów gry w piłkę nożną dla klubów Klasy A,B iC, ,– zabezpieczał niemal w 100 % obsadę sędziowską, ,– finansowe pomoce charytatywne dla kolegów którzy poszkodowani przez los znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ,– prowadził finansowe rozliczenie kosztów działalności organizacji, , — współpracował z wydziałami gier i dyscypliny (przy pracach tych wydziałów zawsze uczestniczył przedstawiciel naszej organizacji), ,W roku 2010 przybyło nam 13 sędziów zwerbowanych  z organizowanego przez nas kursu kandydatów na sędziów piłki nożnej., ,Obecnie w naszych szeregach jest około 90 sędziów czynnych i 20  nieaktywnych ale opłacających składki KFP., ,Liczba sędziów rzeczywistych oscyluje w granicach 70 osób., ,Obecnie posiadamy:, ,                                 jednego sędziego III ligi, ,                                 dwóch sędziów  IV ligi, ,                                 jednego sędziego V ligi   (obecnie urlopowany), ,                                 czterech sędziów kl O, ,                                 dwunastu sędziów kl A, ,Niestety przy tak dużej ilości sędziów mamy niewielką ilość  obserwatorów, ,                                 jeden w II lidze, ,                                 jeden w III lidze, ,                                 jeden w klasie A, ,Nie mniej jednak praca szkoleniowa prowadzona przez Komisję szkoleniową daje coraz lepsze efekty, a kadra sędziowska w bardzo szybkim tempie się odmładza i prezentuje coraz wyższy poziom., ,Współpraca z Podhalańskim Podokręgiem Piłki Nożnej układa się wręcz wzorowo. Zawsze możemy liczyć na wsparcie finansowe w organizowanych przez nas turniejach i kursach szkoleniowych a także przy zakupie pomocy szkoleniowych (np. sprzęt audiowizualny), ,Nasi sędziowie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.Udzielają się również w społecznym prowadzeniu meczów charytatywnych organizowanych przez PPPN oraz lokalne władze., ,Kończąc te parę słów pragniemy podziękować wszystkim tym którzy nam pomagają i wspierają nas w tej społecznej pracy. Zyczymy wszystkim samych sukcesów zarówno na niwie sportowej jak i osobistej., ,Za Zarząd, ,Prezes Bogusław Górnik,

Leave a comment