Licencje sędziowskie 2013/2014,S P R A W A    P I L N A !!!,Związku z tym, iż została zmieniona Uchwała o licencjach sędziowskich przez Zarząd PZPN, jak również zostały podjęte nowe ustalenia przez Zarząd MZPN wszyscy sędziowie mają obowiązek składania dokumentów licencyjnych na sezon 2013/2014.,Zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN z dnia 26.03.2013 r.,- sędziowie szczebla centralnego (główni i asystenci Ekstraklasy, I, II i III ligi) wpłacają ustaloną kwotę na  konto Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,- ,pozostali sędziowie wpłacają na konto do OZPN i PPN, do których przynależą, ,(nasi sędziowie do PPPN w Nowym Targu – kontaktować się pilnie z kol. Marcinem Tesarskim), ,I. sędziowie, którzy nie składali dotąd (w ubiegłym sezonie) dokumentów licencyjnych powinni złożyć:,a) 2 sztuki fotografii typu “legitymacyjnego” (koniecznie podpisane),,b) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej (wyjaśnienie poniżej),c) wypełniony wniosek o licencję ,d) kopia badania (zaświadczenia) lekarskiego,II. sędziowie, którzy w ubiegłym sezonie złożyli dokumenty licencyjne powinni złożyć wnioski (j.w) o przyznanie licencji, nie muszą ponownie dołączać fotografii, natomiast powinni dołączyć :,a) legitymację licencji sędziowskiej (w celu prolongaty na kolejny sezon),,b) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej (wyjaśnienie poniżej),c) kopia badania (zaświadczenia) lekarskiego,- (każda osoba powinna wpłacić za siebie i posiadać osobny dowód wpłaty (wpłata na konto  “nazwisko i imię sędziego, Kolegium Sędziów, którego jest członkiem, klasa uprawnień);,- kwestia ubezpieczenia NNW jest rozwiązana w taki sam sposób, jak przed rokiem,,- badania lekarskie – w bieżącym sezonie są akceptowane badania lekarskie takie jak były dotychczas,, ,Wszyscy sędziowie z naszej Komisji zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia.: 15.08.2013r. Jest to nieprzekraczalny termin!!!, ,Opłaty za licencje sędziowskie,IV liga – 160 zł,klasa okręgowa – 120 zł,klasa A – 90 zł,klasa B i C – 75 zł,Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł,Początkujący – 1 zł – Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.,Ekstraliga kobiet – 150 zł.,I liga kobiet – 100 zł,Ekstraklasa futsal – 250 zł.,I liga futsal – 150 zł, ,Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.,

Leave a comment