,Sprawozdani,a w extranecie,S P R A W A    P I L N A !!!, , , ,Przypominam iż zgodnie z regulaminem MZPN na sezon 2013/2014  paragraf 6 punkt 12,(,Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w,systemie Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze Sprawozdania muszą być wysłane w terminie 10 dni listem poleconym priorytetowym bądź dostarczone osobiście do organu prowadzącego rozgrywki. W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów – oryginalne Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu), , ,sędziowie obowiązkowo muszą wypełnić sprawozdanie w extranecie!!!,Sędziowie którzy nie maja dostępu do extranetu  muszą pilnie wypełnić wniosek i przesłać do kol. Łukasza Królczyka bądź do sekretarza KS MZPN kol. Andrzeja  Rosadzińskiego, ,(email: ,ksmzpn@gmail.com, aby ich wprowadzić do systemu i przesłać loginy., ,do pobrania:,ANKIETA EXTRANET, , ,

Leave a comment