,  , ,Okólnik nr 1322, ,Zurych, 25 Października 2012,  ,  , ,Spotkanie IFAB, 2 października 2012 – decyzje i zalecenia,  , ,Szanowni Państwo,, ,Doroczne spotkanie IFAB odbyło się w hotelu Mar Hall w Bishopton (Szkocja) w dniu 2 października 2012 pod przewodnictwem Stewarta Regana, Dyrektora Generalnego Szkockiego Związku Piłki Nożnej., ,W związku z okólnikiem 1315 oraz uprawnieniami otrzymanymi na specjalnym posiedzeniu w dniu 5 lipca 2012 – jako wyjątek od procedury – następujące zmiany w „Przepisach gry w piłkę nożną” zostały zaakceptowane oraz wprowadzone różne instrukcje i wytyczne.,  , ,Przepisy gry i decyzje IFAB, , , ,Dodatkowi (bramkowi) sędziowie asystenci, , ,Zmiany w „Przepisach gry w piłkę nożną”, ,Członkowie IFAB przedyskutowali oraz zaakceptowali nowy rozdział zatytułowany „Dodatkowi sędziowie asystenci” po rozdziale „Sędzia techniczny oraz rezerwowy sędzia asystent”, jak również dodatkowy rozdział w „Interpretacjach do przepisów gry i wytycznych dla sędziów”. Ponadto uzgodniono, że nowe zapisy są wystarczające i inne zasady tłumaczące zastosowanie dodatkowych sędziów asystentów nie są dłużej obowiązujące., ,Wyżej wspomniane nowe rozdziały w załączeniu.,  , ,Artykuł 4 – Ubiór zawodników (chusta na głowie, hidżab), ,Krój, kolor i dozwolony materiał były dyskutowane na spotkaniu wskazując wytyczne do stosowania w okresie próbnym. Zmiany w przepisach gry zostaną wprowadzone po zakończeniu projektu w marcu 2014., ,Chusta na głowie (hidżab):, ,- musi być tego samego koloru co koszulka zawodniczki,, ,- musi posiadać profesjonalny krój wyposażenia stroju sportowego,, ,- nie może być częścią koszulki,, ,- nie może stanowić zagrożenia dla noszącej ją zawodniczki lub dla każdego innego zawodnika (np. nie może posiadać suwaka dookoła szyi),, ,- może być noszona tylko przez graczy płci żeńskiej., ,Dwie przykładowe chusty (producenci wymienieni poniżej) zostały zaprezentowane FIFA oraz IFAB i uważa się je za zgodne z powyższymi kryteriami., ,Capsters BV: ,https://www.capsters.com/, , ,ResportOn: ,http://resporton.com/, ,Inne chusty są dozwolone jeśli odpowiadają powyższym kryteriom.,  , ,Uprawomocnienie, ,Decyzje IFAB dotyczące „Przepisów gry w piłkę nożną” w zakresie dodatkowych sędziów asystentów oraz wytycznych dotyczących używania chust wchodzą w życie z dniem podjęcia., ,Z poważaniem,, ,Jerome Valcke – Sekretarz Generalny,  ,  , ,Dodatkowi sędziowie asystenci, ,Dodatkowi sędziowie asystenci mogą zostać wyznaczeni zgodnie z regulaminem rozgrywek. Muszą być oni czynnymi sędziami z możliwie najwyższej klasy rozgrywkowej., ,Regulaminy rozgrywek muszą określać procedurę postępowania w przypadku niezdolności sędziego do kontynuowania prowadzenia zawodów oraz czy:, ,- sędzia techniczny przejmuje obowiązki sędziego, lub, ,- pierwszy dodatkowy sędzia asystent przejmuje obowiązki sędziego, a sędzia techniczny staje się dodatkowym sędzią asystentem.,  , ,Obowiązki, ,Wyznaczeni dodatkowi sędziowie asystenci zależnie od decyzji sędziego, mają sygnalizować:, ,- kiedy piłka całym swoim obwodem opuście pole gry przez linię bramkową,, ,- której drużynie przysługuje prawo do wznowienia gry rzutem z rogu lub rzutem od bramki,, ,- kiedy miało miejsce niewłaściwe postępowanie lub wydarzył się inny incydent, którego sędzia nie widział,, ,- gdy przewinienia zostały popełnione, a dodatkowy sędzia asystent był w stanie lepiej to zobaczyć niż sędzia, szczególnie wewnątrz pola karnego,, ,- czy przy rzutach karnych bramkarz opuścił linię bramkową zanim piłka została zagrana oraz czy piłka przekroczyła linię.,  , ,Pomoc, ,Dodatkowi sędziowie asystenci pomagają również sędziemu w kontroli zawodów w zgodzie z przepisami gry, jednak ostateczna decyzja zawsze będzie podejmowana przez sędziego., ,W przypadku niewłaściwej ingerencji lub nieodpowiedniego zachowania sędzia zwolni z pełnienia obowiązków dodatkowego sędziego asystenta oraz sporządzi raport do odpowiednich władz.,  , ,Dodatkowi sędziowie asystenci, ,INTERPRETACJE DO PRZEPISÓW GRY ORAZ WYTYCZNE DLA SĘDZIÓW,  , ,Zadania i Obowiązki, ,Dodatkowi sędziowie asystenci pomagają sędziemu w kontroli zawodów zgodnie z „Przepisami gry”. Asystują również sędziemu we wszystkich innych sprawach związanych z prowadzeniem zawodów na życzenie i pod jego kierownictwem. Dotyczy to zazwyczaj:, ,- sprawdzenia stanu pola gry, piłek i ubioru zawodników,, ,- rozstrzygnięcia czy nieprawidłowości związane z ubiorem zostały rozwiązane bądź krwawienie zostało zatamowane,, ,- prowadzenia notatek dotyczących czasu wydarzeń, bramek i niewłaściwych zachowań.,  , ,Ustawianie się i współpraca zespołu sędziowskiego, , , ,Ustawianie się podczas zawodów, Dodatkowy sędzia asystent ustawia się poza linią bramkową., , ,{RYSUNEK – opisy w rysunku: sędzia, sędzia asystent 1, sędzia asystent 2, dodatkowy sędzia asystent 1, dodatkowy sędzi asystent 2}, ,Nie zezwala się dodatkowym sędziom asystentom na wchodzenie na pole gry chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności., , , ,Rzut od bramki, Dodatkowi sędziowie asystenci musza sprawdzać czy piłka znajduje się wewnątrz pola bramkowego. Jeżeli piłka jest ustawiona nieprawidłowo, dodatkowy sędzia asystent musi poinformować o tym sędziego., , , , ,Rzut karny, Dodatkowy sędzia asystent musi ustawić się na przecięciu linii bramkowej z linią pola bramkowego, a sędzia asystent powinien ustawić się na wysokości przedostatniego zawodnika drużyny broniącej., , , , ,Rzuty z punktu karnego, Dodatkowi sędziowie asystenci muszą ustawić się na przecięciu linii bramkowej i linii pola bramkowego, odpowiednio po lewej oraz prawej stronie bramki., Dodatkowi sędziowie asystenci są odpowiedzialni za wskazanie sędziemu kiedy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami i pod poprzeczką., , , , ,Sytuacje „bramka – nie ma bramki”, Dodatkowy sędzia asystent musi poinformować sędziego kiedy bramka została zdobyta., , ,System sygnalizacji wykorzystywany przez dodatkowych sędziów asystentów, ,Dodatkowy sędziowie asystenci używają tylko radiowego systemu komunikacji, bez chorągiewek, aby przekazywać decyzje sędziemu., ,W przypadkach awarii radiowego systemu komunikacji dodatkowi sędziowie asystenci będą używać specjalistycznego sprzętu z systemem dźwiękowym „beep”, aby przekazywać swoje decyzje., ,Zasadniczo dodatkowi sędziowie asystenci nie mogą stosować wyraźnych gestów rękoma. Jednak w pewnych sytuacjach, dyskretny gest ręką może być wartościową pomocą sędziemu. Gest ręką powinien być jednoznaczny ,a użycie sygnału powinno być przedyskutowane i uzgodnione przez zespól sędziowski przed meczem.,  ,

Leave a comment