,We wtorek w krakowskim Sądzie Okręgowym zacznie się precedensowy proces. Oskarżyciel: dwaj sędziowie piłkarscy. Pozwany: kierownik drużyny Piasta Wołowice. Proces z powództwa cywilnego: o pomówienie i naruszenie dóbr osobistych sędziów przez poddanie ich badaniu na trzeźwość po meczu., ,Wyrok może mieć znaczenie dla innych tego typu spraw, których wiele na polskich boiskach, zwłaszcza niższych klas. O zadośćuczynienie – wpłatę na rzecz wskazanego stowarzyszenia i przeprosiny na łamach mediów – występują sędziowie Radosław Wilk i Bronisław Mazur z Kolegium Sędziów PPN Kraków. W lipcu 2009 roku prowadzili w Podłężu mecz barażowy o utrzymanie w klasie okręgowej pomiędzy Piastem Wołowice i Krakusem Swoszowice. Godzinę po meczu, gdy byli jeszcze na stadionie, ówczesny kierownik drużyny Piasta Wołowice pisemnie zażądał od trójki arbitrów poddania się badaniu alkomatem. “Nabrałem podejrzeń, że mogą być pod wpływem alkoholu” – napisał w oświadczeniu Mateusz Martyna, kierownik drużyny Piasta., , Badanie przeprowadzili wezwani na miejsce policjanci z Niepołomic. Wykazało, że arbitrzy byli trzeźwi. Protokół z badania jest teraz najważniejszym dowodem arbitrów, którzy pozywają kierownika Piasta o naruszenie dóbr osobistych., , Radosław Wilk i Bronisław Mazur (trzeci arbiter nie zdecydował się na drogą sądową) próbowali najpierw polubownie uzyskać zadośćuczynienie od kierownika Piasta. – Każdy z nas oczekiwał wpłaty 4 tysięcy zł na wskazane stowarzyszenie czyli Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz przeprosin w prasie. Nasze oczekiwania były według drugiej stronie nieadekwatne. Korespondencja w tej sprawie naszego pełnomocnika z drugą stroną toczyła się przez kilka miesięcy i zakończyła brakiem porozumienia. Dlatego w marcu tego roku zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową, wnosimy o podobne zadośćuczynienie jak wcześniej. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 21 grudnia – mówi Wilk., , W poniesieniu kosztów procesu uczestniczyć ma Kolegium Sędziów PPN Kraków. – Wiemy, że to precedensowa sprawa, ważna dla całego środowiska sędziowskiego. Chcemy ukrócić bezkarność działaczy piłkarskich bezpodstawnie wysuwających oskarżenia pod adresem sędziów – mówi Radosław Wilk, który w tamtym meczu barażowym był arbitrem głównym. Dziś sędziuje mecze IV ligi piłkarskiej, jest też asystentem szczebla centralnego., , Rozdział V regulaminu rozgrywek seniorów MZPN nakłada na sędziego obowiązek poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut stawia kierownik drużyny lub obecny na meczu delegat związkowy lub oficjalny obserwator. Zarzut trzeba postawić na piśmie. Jak mówi przepis “wykluczenie nietrzeźwości powoduje wszczęcie postępowania dysyplinarnego wobec stawiającego oszczerczy zarzut, co nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową przez pomówionego sędziego.”,

Leave a comment