,Uchwała nr 27/Z/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, ,Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, ,w sprawie przestrzegania przez kluby MZPN regulaminów i terminarzy, publikowanych w formie elektronicznej na oficjalnej stronie Związku, ,Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, iż regulaminy i terminarze rozgrywek piłkarskich organizowanych przez struktury Związku we wszystkich klasach rozgrywkowych na sezon 2010/2011 oraz kolejne, są i będą publikowane w formie elektronicznej do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Związku (,www.mzpnkrakow.pl,) oraz dostępne do pobrania w siedzibach Związku, Okręgach i Podokręgach. Dokumenty w formie elektronicznej dostępne będą najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego. Nieznajomość regulaminów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania wszystkich ich zapisów. Małopolski Związek Piłki Nożnej tym samym rezygnuje z dostarczania w formie pisemnej regulaminów i terminarzy do klubów., , Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., , Z upoważnienia Zarządu MZPN, Jerzy Kowalski, wiceprezes d/s organizacyjnych,

Leave a comment