Sędziny z gwarancją miejsca w lidze męskiej, nowe limity biegowe oraz inne aktua, ,Od sezonu 2011/2012 sędzie międzynarodowe obligatoryjnie posiadają uprawnienia do prowadzenia zawodów IV ligi w macierzystych ZPN-ach, natomiast sędzie ekstraligi uprawnione są do prowadzenia V ligi lub najwyższej ligi w danym okręgu., Wyniki sędzi powyższych klas (kondycja + teoria) uzyskane na kursach szkoleniowo – unifikacyjnych, winny być uznawane przez macierzyste Kolegia Sędziowskie., ,Zgodnie z postanowieniem FIFA, z dniem 1 lipca r. w teście kondycyjnym obowiązują nowe, n/w limity czasowe:, , ,SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI, EKSTRAKLASY i I LIGI, Interwał 150 m 30 sek. – 50 m – 35 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,2 sek., , ,ASYSTENCI MIĘDZYNARODOWI i I GRUPY, Interwał 150 m 30 sek. 50 m – 40 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,0 sek., , ,SĘDZIOWIE II, III LIGI oraz KANDYDACI do III ligi, Interwał 150 m 30 sek. 50 m – 40 sek. – 6 x 40 m – w każdym biegu 6,4 sek., , ,ASYSTENCI II GRUPY, Interwał 150 m 30 sek. 50 m – 45 sek. – 6 x 40 m – w każdym biegu 6,2 sek., , ,SĘDZIOWIE KLAS OKRĘGOWYCH (do A klasy), Interwał 150 m 35 sek. – 50 m 40 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,6 sek., , ,ASYSTENCI OKRĘGOWI, Interwał 150 m 35 sek. – 50 m 45 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,4 sek., , ,SĘDZIE MIĘDZYNARODOWE i EKSTRALIGI, Interwał 150 m – 35 sek. – 50 m – 40 sek, – 6 x 40 m w każdym biegu 6,6 sek., , ,SĘDZIE I, II LIGI, Interwał – 150 m – 35 sek. – 50 m – 45 sek. – 6 x 40 m – w każdym biegu 6,6 sek., , ,ASYSTENTKI MIĘDZYNARODOWE i EKSTRALIGI, Interwał 150 m 35 sek. 50 m – 45 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,4 sek., , ,ASYSTENTKI I, II LIGI, Interwał – 150 m – 35 sek. – 50 m – 50 sek. – 6 x 40 m w każdym biegu 6,6 sek., , Od sezonu 2011/2012 we wszystkich Kolegiach Sędziowskich ZPN i we wszystkich klasach rozgrywkowych, pracę sędziów należy oceniać wg kryteriów obowiązujących na zawodach szczebla centralnego. Obserwatorzy winni dokonywać oceny sędziów w oparciu o “Wskazówki dla obserwatorów PZPN 2010/2011”. Wskazówki te w niezmienionej formie ważne są również w sezonie 2011/2012. Obserwacje wypełnia się na druku “Raport obserwatora PZPN”, obowiązującym na szczeblu centralnym., , Informujemy, że w bieżącym sezonie odstępujemy od opracowania nowych Przepisów Gry w Piłkę Nożną wydanie 2011/2012. Prosimy o wprowadzenie w oparciu o Okólnik FIFA nr 1262, stosownych – poprawek w posiadanych Przepisach Gry 2010/2011, , Ustalone zostały zasady odwołań sędziów od wystawionych przez obserwatorów ocen po spełnieniu wymogów formalnych:, – ciągły zapis video od chwili rozpoczęcia zawodów do ich zakończenia,, – akceptacja Przewodniczącego KS ZPN,, – termin odwołania nie może przekroczyć 1 miesiąca od daty zawodów, ,PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU:   ,http://www.ksozpn.pl/przepisy/KSPZPN_KS12011.pdf,

Leave a comment