, ,Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich,  , ,Z oddolnej inicjatywy sędziów, w dniu 10 stycznia 2012 roku, powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich., , W dniu 29 marca 2012 roku właściwy miejscowo sąd wydał postanowienie o wpisaniu OSSP do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416130., , Szczegółowe informacje o celach i zamierzeniach stowarzyszenia oraz możliwości wstąpienia w jego szeregi, można znaleźć na stronie ,www.stowarzyszeniesedziow.pl,  ,

Leave a comment