Egzamin teoretyczny dla sędziów KS PPPN. ,
,
,
,
,
,
,
,Egzamin teoretyczny dla sędziów Klasy B, Klasy C i Sędziów Próbnych,
,
,
,ZESTAW 1,
,
,
,
,
,
,ILOŚĆ PUNKTÓW:, ………………… ,      ,OCENA ,…………..,
,
,
,G, – grać dalej,                     ,J, – jeszcze raz,              ,R, – rzut z rogu,             , ,+,  ,napomnienie (ż.k.),
,
,
,B, – rzut wolny bezpośredni ,S, – rzut sędziowski,        ,Rb, – rzut od bramki,      ,++, wykluczenie (cz.k.),
,
,
,P, – rzut wolny pośredni,      ,Br, – bramka,                   ,Z, – zakończenie zawodów,
,
,
,K, – rzut karny,                    ,W, – wrzut,                     ,TAK – NIE,
,
,
,
,
,lp,
,Pytanie,
,
,1,
,Czy rzut wolny może być wykonany bez gwizdka sędziego jeżeli podyktowany został w odległości 18m od bramki przeciwnika i nie został wykonany natychmiast po odgwizdaniu przewinienia?,
,
,2,
,Zawodnik rezerwowy stoi przy linii środkowej gotowy do wymiany. W tym momencie zawodnik drużyny przeciwnej zagrywając piłkę wzdłuż linii bocznej i chcąc wyminąć przeciwnika wybiega poza boisko. Stojący zawodnik rezerwowy podstawia jemu nogę poza polem gry powodując jego upadek. Decyzja,
,
,3,
,Czy do obowiązków klubowego sędziego asystenta, należy sygnalizowanie spalonego?,
,
,4,
,W czasie przerwy w grze zawodnik przeznaczony do wymiany celowo opóźniał opuszczenie boiska. Zdenerwowany przeciwnik usiłował go kopnąć, ale w ostatniej chwili powstrzymał się. Decyzja sędziego?,
,
,5,
,Zawodnik uderza w brzuch przeciwnika, który jest spalony. Jaką decyzję powinien podjąć sędzia?,
,
,6,
,Czy sędzia asystent może wdawać się w dyskusję z działaczami przebywającymi w granicach strefy technicznej?,
,
,7,
,Zawodnik usiłując w sposób niedozwolony zapobiec zdobyciu bramki przez drużynę przeciwną, rozmyślnie zagrał piłkę ręką, chcąc ją wybić z bramki. Piłka pomimo jego interwencji – wpadła do bramki, przekraczając linię bramkową całym swoim obwodem. Podaj decyzję sędziego.,
,
,8,
,Zawodnik drużyny, która reklamowała nieprawidłową odległość przeciwnika od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego, nie czekając aż sędzia ustawi mur w odległości 9,15m od piłki – zagrywa ją do swojego współpartnera, znajdującego się w sytuacji korzystnej do zdobycia bramki. W tym momencie zostaje on chwycony za koszulkę i traci kontakt z piłką. Jaką decyzje podejmie sędzia?,
,
,9,
,Czy zawodnik, który został wykluczony przed rozpoczęciem zawodów może być zastąpiony przez zgłoszonego zawodnika rezerwowego?,
,
,10,
,Ponieważ w momencie zagrania piłki przez współpartnera zawodnik stał na linii środkowej boiska sędzia asystent uznał zawodnika za spalonego. Czy postąpił słusznie?,
,
,11,
,Mocno uderzona piłka odbija się od zawodnika drużyny broniącej i wychodzi poza pole gry przez linię boczną przewracając po drodze chorągiewkę rożną. Decyzja sędziego ?,
,
,12,
,Zawodnik drużyny broniącej nieprawidłowo ale nie brutalnie zaatakował przeciwnika, który w trakcie wykonywania rzutu od bramki przedwcześnie wkroczył na pole karne. Co w takiej sytuacji zadecyduje sędzia ?,
,
,13,
,Zawodnik po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki zagrał rozmyślnie piłkę ręką zanim została ona dotknięta przez innego zawodnika. Decyzja ?,
,
,14,
,Z rzutu wolnego bezpośredniego dla drużyny broniącej, piłka po opuszczeniu pola karnego, niesiona silnym wiatrem wraca w pole karne i mimo próby interwencji bramkarza wpada nie dotknięta przez niego do bramki. W tym momencie dwaj zawodnicy drużyny zdobywającej bramkę głośno drwiąc, ostentacyjnie oklaskują przeciwnika który tak niefortunnie zagrał.,
,
,15,
,W czasie wykonywania rzutu wolnego pośredniego spoza pola karnego drużyny broniącej, sędzia nie zdążył zasygnalizować uniesionym ramieniem rodzaju rzutu a wykonawca silnym strzałem zdobył bramkę. Drużyna broniąca zaczęła głośno protestować u sędziego. Jaką podejmie decyzję ?,
,
,16,
,W czasie ustawiania muru, sędzia napomniał zawodnika broniącego za nieprzepisową odległość. Po zakończeniu czynności związanej z udzieleniem kary indywidualnej ponownie ustawia mur w odległości 9.15 m Tym razem inny zawodnik, wyraźnie nie chce zachować przepisowej odległości zmuszając sędziego do ponownej interwencji. Decyzja ?,
,
,17,
,Sędzia zarządził, że rzut wolny będzie wykonywany na gwizdek. Wykonawca nie czekając na sygnał szybko rozegrał piłke do współpartnera, który wbiegając w pole karne został zahaczony i upadając stracił piłkę. Decyzja ?,
,
,18,
,Sędzia zarządził, że rzut wolny będzie wykonywany na gwizdek. Przed wprowadzeniem piłki do gry z muru wyskoczył zawodnik drużyny broniącej a wykonywanego rzutu piłka odbiła się od słupka i została dobita do bramki przez współpartnera wykonawcy rzutu. Decyzja ?,
,
,19,
,Po prawidłowo wykonanym rzucie karnym piłka uderzyła w słupek i pękła a następnie wpadła do bramki. Jaka będzie decyzja sędziego ?,
,
,20,
,Po sygnale na wykonanie rzutu karnego ale zanim piłka była w grze na pole karne wszedł współpartner wykonawcy rzutu. Z wykonanego rzutu karnego piłka nie wpadła do bramki lecz po odbiciu przez bramkarza pozostała w grze. Decyzja ?,
,
,21,
,Zawodnik przeznaczony do wymiany odmówił zejścia z boiska i sędzia ukarał go napomnieniem, nakazując jak najszybsze opuszczenie boiska w celu dokonania zmiany. Czy obserwator słusznie zarzucił sędziemu tą kartkę jako błąd ?,
,
,22,
,Zawodnik w środkowej strefie boiska leżąc na ziemi, przetrzymuje piłkę między nogami, utrudniając zagranie przeciwnikowi. Zdenerwowany przeciwnik z premedytacją kopie w noge zawodnika leżącego na murawie i przetrzymującego piłkę. Decyzja ?,
,
,23,
,Zawodnik drużyny atakującej w celu odebrania piłki przeciwnikowi wykonuje wślizg w jego polu karnym, który sędzia zakwalifikował jako poważny rażący faul. Decyzja,
,
,24,
,Sędzia zauważył, że podczas gry bramkarz butem rysuje na murawie linię wyznaczającą środek bramki. Przerwał grę i pokazał bramkarzowi żółtą kartkę. Czy postąpił słusznie ?,
,
,25,
,Sędzia zarządził 5 min. przerwę przed dogrywką. Czy postąpił słusznie ?,
,
,26,
,Podczas akcji w polu bramkowym w momencie wybicia piłki przez bramkarza nastąpiło w powietrzu przypadkowe zetknięcie się ciał atakującego piłkę napastnika i bramkarza. Wypiąstkowana piłka opuściła boisko poza linię boczną. Co zadecyduje sędzia?,
,
,27,
,Piłka została zagrana przez współpartnera do zawodnika, który został uznany za spalonego.Jaką decyzję podejmie sędzia jeżeli przed przyjęciem piłki przez zawodnika uznanego za spalonego przeciwnik popchnął go w plecy w wyniku czego zawodnik spalony przewrócił się i złamał rękę?,
,
,28,
,Podczas prawidłowego wykonywania wrzutu, wykonawca rozmyślnie, w sposób gwałtowny rzuca piłką w głowę przeciwnika stojącego ok.3m od wykonawcy wrzutu w środkowej strefie boiska. Podaj decyzję sędziego.,
,
,29,
,Sędzia widząc leżącego zawodnika przerwał grę. Podjął decyzję o zniesieniu go na noszach. Lecz zawodnik nie podporządkował się – pozostał na polu gry. Decyzja?,
,
,30,
,Na zawodach Klasy B zgłoszono sędziemu, iż bramkarz na rozgrzewce doznał kontuzji i zostanie zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. Poprosili również sędziego o wpisanie w jego miejsce kolejnego zawodnika rezerwowego. Sędzia wyraził zgodę. Czy słusznie?,

Leave a comment