Termin poprawkowy egzaminów dla sędziów klasy ‘B” oraz pozostałych,DECYZJĘ ZARZĄDU KS PPPN EGZAMINY POPRAWKOWE  DLA WSZYSTKICH SĘDZIÓW   KLASY “B” ORAZ POZOSTAŁYCH, ODBĘDĄ SIĘ  W DNIU 4 SIERPNIA 2018 r. O GODZINIE 9:00 ,NA STADIONIE MIEJSKIM W NOWYM TARGU UL. KOLEJOWA 161., , , , ,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Marcin Tesarski,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Jan Chlipała,,- członkowie: Zbigniew Suwada, Jerzy Drabik, Stanisław Mitoraj,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Jan Pawlikowski,- członkowie: Roman Baran,Daniel Zygmond, Marcin Niewiarowski, Paweł Barwiński, Łukasz Królczyk,3. Obsługa techniczna (nagłośnienie): Łukasz Królczyk,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia !,

Leave a comment