Turnieje Halowe Drużyn Sędziowskich ,
,w Niedzicy i Gorlicach,Turniej w Gorlicach odbędzie się w dniu 20.02.2010 r., ,Turniej Halowy w Niedzicy odbedzie się w dniu 13 lutego 2010r.,w turnieju potwierdziły udział druzyny:, ,Kraków,Tarnów,Brzesko,Bochnia,Gorlice,Nowy Sącz,Łapsze Niżne i Nowy Targ., ,REGULAMIN ,V MEMORIAŁOWEGO HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ,IM. K. WŁOSIŃSKIEGO, R. LEŚNIAKA I P. BACHULA, , , ,1. Organizatorzy:,- Kolegium Sędziów PPPN Nowy Targ, ,2. Miejsce i termin – Hala Sportowa w Niedzicy, 13 luty 2010 r. (sobota), ,3. W turnieju uczestniczą Reprezentacje Sędziów z terenu województwa Małopolskiego,oraz zaproszone drużyny amatorskie., ,4. Zespół uczestniczący w rozgrywkach powinien posiadać komplet strojów i obuwie przystosowane do gry w hali sportowej., ,5. Wysokość wpisowego wynosi 250 zł., ,Zasady Turnieju, ,1. Drużyna może zgłosić maksymalnie dziesięciu zawodników w tym min. jeden bramkarz., ,2. Mecze rozgrywane będą piłką do futsalu (nr 4), ,3. Czas każdego meczu wynosi 12 minut bez zmiany stron., ,4. Drużyny biorące udział w turnieju zostaną w drodze losowania podzielone na dwie grupy rozgrywkowe w każdej po pięć zespołów.,Rozgrywki w grupach prowadzone będą systemem „każdy z każdym”., ,5. W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów / 3 za zwycięstwo, 1 za remis /., ,6. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętym miejscu decydują:,a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,,b/ przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,,c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach grupowych,,d/ przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek,,e/ przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne., ,7. Do gry w półfinałach promowane są po dwie drużyny zajmujące dwa pierwsze miejsca w swojej grupie po rozegraniu wszystkich spotkań.,W przypadku uzyskania remisu w meczach półfinałowych i finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy., ,8. Sędziowie turnieju:,Sędziów do prowadzenia turnieju deleguje Zarząd PPPN Nowy Targ., ,9. Przepisy gry:, ,Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem:,
,ilość zawodników – pięciu (czterech z pola + bramkarz),,
,czas gry 12 minut bez przerw określających pierwszą i drugą połowę spotkania (bez zmian połów boiska),,
,zawody rozgrywane są piłkami futsalu,,
,obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów w celu odebrania piłki – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu bramkowym rzutem karnym (wyjątek bramkarz we własnym polu karnym),,
,rzut karny wykonywany jest z odległości ,6 metrów, od linii bramkowej,,
,bramkarz wznawia grę po wyjściu piłki na aut bramkowy ręką,,
,bramkarz gra rękami tylko w obrębie własnego pola bramkowego,,
,bramkarz po otrzymaniu piłki od swojego zawodnika zagrywa piłkę nogą / z uwzględnieniem przepisów gry w piłkę nożną dotyczących zagrania piłki od kolana w górę/ za przekroczenie przepisu rzut wolny pośredni z odległości ,6 metrów,,,
,po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii bocznej bądź zza linii,,
,odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy przy stałych fragmentach gry powinna wynosić minimum ,3 metry,,,
,zawodnicy mają 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie rzut wykona drużyna przeciwna.,
,zmiany można przeprowadzić tylko w wyznaczonej strefie (tzw. hokejowe i bez limitu),,
,na boisku nie może znajdować się więcej niż pięciu zawodników danej drużyny w przypadku złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres dwóch minut zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia oraz ukarać zespół rzutem wolnym, pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie przerwania gry,,
,nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lut rzutu lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutową karą,,
,czas na wykonanie wrzutu lub rzutu wynosi 4 sekundy,,
,rzuty wolne pośrednie dla drużyny atakującej podyktowane w polu bramkowym drużyny broniącej wykonuje się z najbliższego miejsca przewinienia na łuku ,6 metrów,,,
,po odbiciu piłki od sufitu sędzia dyktuje rzut z autu dla drużyny przeciwnej, wykonywany z linii bocznej na wysokości zdarzenia,,
,bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry,,
,Bramkarz,  ,może zdobyć bramkę bezpośrednim wyrzutem piłki ręką.,
,Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim wykonanym z linii bądź z za linii bocznej boiska., ,Kary indywidualne:,- 2 minuty,- czerwona kartka,a) na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie przysługuje wprowadzenie innego zawodnika po dwóch minutach od udzielenie kary czerwonej kartki,,b) po stracie bramki przez drużynę grającą w osłabieniu, zawodnik odbywający karę może wejść wcześniej na boisko. Sytuacja ta nie ma miejsca, gdy zawodnicy obu drużyn jednocześnie odbywają karę, a na boisku jest jednakowa ilość zawodników,,c) w przypadku popełnienia wyjątkowo brutalnego faulu lub wybitnie niesportowego zachowania, zawodnik zostanie wykluczony (czerwona kartka), a organizatorzy mogą podjąć decyzję o odsunięciu zawodnika od kolejnych meczów turnieju., ,Pozostałe zasady gry zgodne z Przepisami Gry w Piłkę Nożną – wydanie 2008., ,Postanowienia końcowe:, ,
,Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się zawodników w trakcie turnieju w przypadku uszkodzeń – drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną.,
,Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.,
,Za ubezpieczenia zawodników odpowiedzialność ponoszą Kolegia Sędziowskie danych zawodników.,
,Organizator nie ponosi odpowiedzialność za wypadki i ich następstwa w trakcie turnieju oraz w drodze na, a także powrotu z turnieju., ,Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek, zgłoszone protesty oraz sprawy nie ujęte w/w regulaminie pozostawia się w gestia organizatorów., ,Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu PPPN Nowy Targ w dniu 30.01.2010r., , ,KOLEGIUM SĘDZIÓW PPPN NOWY TARG, , ,HARMONOGRAM TURNIEJU, ,13.02.2010 r. (sobota), ,
,9.00-9.30 Przyjazd przygotowanie drużyn do turnieju oraz odprawa techniczna kierowników drużyn.,
,10.20 Uroczyste otwarcie turnieju.,
,10.30 Mecze grupowe., ,

Leave a comment