Małopolski Związek Piłki Nożnej w dniu 18.01.2010 r. oficjalnie poinformował wszystkie Podokręgi o zasadach rozliczania ,
,delegacji sędziowskich. ,Poniżej treść pisma jakie wystosował V-ce Prezes MZPN Jerzy Kowalski do wszystkich podokegów i klubów zrzeszonych w Małopolskim Związku Piłki Nożnej. Reguluje on kwestie delegacji i rachunków sędziowskich. ,Kraków, 18.01.2010r.,
,Podokręgi Piłki Nożnej,Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, ,                                               ,wg rozdzielnika ,Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, ze ,wypłata należności sędziowskich, meczy mistrzowskich oraz towarzyskich / sparingów na boisku oraz hali sportowej ,dokonywana jest, tylko i ,wyłącznie na podstawie przedkładanych przez sędziów delegacji ,wystawianych przez właściwe terytorialnie Kolegium Sędziów OZPN/PPN.,Wypłata należności sędziowskich na podstawie przedłożonych przez sędziów rachunków/ faktur dokonywana jest na odpowiedzialność danego Klubu.,OZPN /,   ,PPN,    ,Małopolskiego,   ,Związku,  ,Piłki,   ,Nożnej,    ,proszone,   ,są o powiadomienie terytorialnie przynależnych Klubów Sportowych oraz Kolegium Sędziów.,Wiceprezes ds. Organizacyjnych,Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,Jerzy Kowalski,

Leave a comment