Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, ,że najbliższe zebranie ,szkoleniowo-plenarne oraz egzaminy dla sędziów klasy “B” i kursantów odbędą sie, w dniu ,5 sierpnia 2021r (czwartek) o godz 17:00, ,na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161. , ,Szczegóły w rozwinięciu,                                           ,Obecność wszystkich sędziów oraz kursantów ,obowiązkowa !!!,,,a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:,urlop.kspppn@gmail.com, ,HARMONOGRAM,17:00  Zebranie szkoleniowo – plenarne dla wszystkich sędziów,18:15 – 18:30 Rejestracja sędziów klasy B i kursantów,18:30 – 19:00 Egzamin teoretyczny,19:00 – 20:00 Egzamin kondycyjny,20:00*             Zakończenie egzaminów i ogłoszenie wstępnych wyników,* – podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie ,Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19.,Komisja egzaminacyjna:,Przewodniczący: Marcin Tesarski,Komisja teoretyczna: ,Bogusław Górnik,, Andrzej Nowobilski, Jerzy Drabik, Czesław Żądło, Marcin Niewiarowski, Stanisław Mitoraj,,Komisja kondycyjna: Jan Pawlikowski, Roman Baran, Jan Chlipała, Zbigniew Suwada, Paweł Barwiński, Daniel Zygmond, Bartosz Zabrzewski, Kamil Fudro , ,Informujemy również, że prawdopodobnie w dniu 6 sierpnia 2021 (piątek) na stadionie w Mszanie Dolnej odbędą się egzaminy poprawkowe dla sędziów klasy O. , , ,

Leave a comment