Zmiany w Przepisach Gry: Artykuł 10 „Wyłanianie zwycięzcy meczu”.,Kontynuujemy ,serię analiz najnowszych zmian w przepisach gry. Dzisiaj bierzemy pod lupę artykuł 10 “Wyłanianie zwycięzcy meczu”.  Zapraszamy do lektury ! ,Najważniejszą zmianą jest fakt, że do artykułu włączono zasady wykonywania rzutów z punktu karnego. Wprowadzając w tych zasadach kilka zmian, mających na celu ,zasadę fair play:  ,                                         a) sędzia przeprowadza dwa losowania – najpierw bramki, na którą będą wykonywane rzuty, a później kolejności ich wykonania.Oczywiście pierwszego losowania nie będzie w sytuacji, gdy decyzja sędziego będzie bardziej sprawiedliwa i uzasadniona (np. kwestie bezpieczeństwa , pogoda, stan murawy itp.). ,b) dodano także zapis, że tylko zawodnicy znajdujący się na boisku w chwili zakończenia meczu mogą brać udział w rzutach karnych, (dotyczy także zawodników czasowo będących poza polem gry np. z powodu kontuzji).                                                                                                                                                    ,c) s,ędzia ,nie jest informowany o tym, którzy zawodnicy i w jakiej kolejności wykonują rzuty.  ,            ,d) z,apisano też jasno, kiedy rzut karny jest rozstrzygnięty: gdy piłka przestaje się poruszać, wychodzi z gry, lub sędzia użyje gwizdka z powodu przekroczenia Przepisów Gry.,                   Zasada zmniejszania liczby zawodników wykonujących rzuty karne:,a) jeśli w przeciwnym zespole jest ich mniejsza liczba zawodników (np. z powodu wykluczeń), druga też redukuje tę samą liczbę zawodników.,b) bramkarz, który uległ kontuzji w czasie serii rzutów karnych może być zastąpiony nie tylko przez rezerwowego (jeśli drużyna nie wykorzystała limitu zmian), ale również zawodnika, który został „zredukowany” ze strzelania rzutów karnych. ,„Nowy” bramkarz będzie bronił strzały rywali, ale sam nadal nie będzie wykonywać rzutów.,    ,

Leave a comment