, ,Komunikat nr 1/2011 , ,dot. zmian w Regulaminie rozgrywek!, ,Nowy Sącz, dnia 8 luty 2011 r., ,Okręgowy Związek Piłki Nożnej, w Nowym Sączu, Wydział Gier, , ,K O M U N I K A T nr 1/2011, ,W związku ze zbliżającą się rundą wiosenną sezonu 2010/2011 WG OZPN w Nowym Sączu na podstawie wytycznych PZPN, MZPN oraz Zarządu OZPN w Nowym Sączu przedkłada kilka informacji, ,które będą obowiązywać od nowej rundy,: zawodników, trenerów, działaczy oraz ,sędziów piłkarskich,:, ,1. Przed zawodami w kategorii Żaków obowiązuje konfrontacja wszystkich zawodników, tak jak na pozostałych zawodach., , 2. Po oddaniu przed zawodami do sędziego sprawozdania z wypełnionymi składami zobowiązuje się kierowników obu drużyn do parafowania składów przeciwników w obecności sędziego. Pod podpisami kierowników, parafkę swoją stawia również sędzia główny zawodów., , 3. Od rundy wiosennej obowiązuje we wszystkich grupach młodzieżowych „ Index przeniesienia do wyższej klasy rozgrywkowej „ – brak złożenia takowego druku będzie skutkowało cofnięciem uprawnienia zawodnika do gry w wyższej klasie, a w przypadku wprowadzenia do gry takiego zawodnika zawody zostaną zweryfikowane walkowerem ( Pismo nr 3751/10 z dnia 18.11.2010r. MZPN Kraków )., , 4. Każdy zawodnik, który ukończył 12 lat musi być zgłoszony i uprawniony jedynie w systemie Extranet. Formularz zgłoszeniowy należy przedkładać z ksero dowodu wpłaty dokonanej na ITS Sport – nr konta znajduje się na odwrocie każdego formularza zgłoszeniowego ( dot. zawodników pełnoletnich ) w macierzystym Związku. Zawodnikom nie zgłoszonym i nie uprawnionym w systemie EXstranet zostaną cofnięte uprawnienia do gry w II rundzie – wiosna 2011r. ( pismo nr 3753/2010 MZPN Kraków ). Zawodnik, który kończy 18 lat w danej rundzie rozgrywa mecze do jej końca a następnie musi zostać wypełniony druk „ Duplikat Karty „ oraz dokonana wpłata na ITS Sport i te dokumenty dostarczone do macierzystego Związku., , 5. Należności finansowe za zgłoszenia, uprawnienia zawodników do gry, za zmianę przynależności klubowej oraz wszelkie kary finansowe nałożone przez WG lub WD OZPN Nowy Sącz muszą być uregulowane na bieżąco, najpóźniej do 14 dni od ich powstania pod rygorem cofnięcia uprawnienia zawodników, a po 30 dniach nałożeniem kary finansowej w wysokości ponad 5000 zł oraz cofnięciem licencji dla klubu a tym samym wycofania z rozgrywek ( § 9 pkt 23 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN )., , 6. Do dnia 28 lutego należy przesłać PIT – 11 sędziom prowadzącym w 2010r. zawody w danym klubie., , ,7. Zawodnik wykluczony z gry musi bezzwłocznie opuścić pole gry, jego bezpośrednie otoczenie i strefę techniczną. W przypadku naruszenia powyższego ( czas 2 min.) sędzia kończy zawody przed upływem ustalonego czasu gry. Powyższe dotyczy również jakiejkolwiek osoby przebywającej na ławce zawodników rezerwowych i z niej usuniętej przez sędziego. Przypomina się o zakazie kontaktów przed meczem, w przerwie zawodów oraz po meczu sędziów oraz członków kierownictwa klubu, którzy nie figurują na zawodach jako osoby funkcyjne ( np. są ukarane czasowym zawieszeniem w czynnościach ) – Komunikat szkoleniowy nr 3/2010 Kolegium Sędziów PZPN., , 8. Przypomina się gospodarzom zawodów o bezwzględnym wykonaniu zaleceń zawartych w protokole odbioru boiska., , 9. W 2011 roku upływa ważność dwuletnich licencji. W związku z powyższym należy dokonać zgłoszenia wniosku o przyznanie licencji, dokonanie stosownej wpłaty do dnia 15 maja 2011r. Do licencji należy dołączyć m. innymi aktualny na sezon 2011/2012 odbiór boiska., , 10. Do dnia 30 czerwca 2011r. należy zgłosić na nowy sezon wszystkie zespoły łącznie z seniorami oraz do PP., ,Przewodniczący WG, /-/ Antoni Ogórek,

Leave a comment