Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje,

że najbliższe egzaminy dla sędziów klasy „O”, ,,A”, „B” i kursantów odbędą sie w dniu 24 marca 2023r (piątek) o godz 18:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161. 

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa, a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail: kamilf97@gazeta.pl

HARMONOGRAM 

17:45 – 18:00 Rejestracja uczestników

18:00 – 18:30 Egzamin teoretyczny dla wszystkich sędziów

18:45 – 19:30 Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. B i kursantów

19:30 – 20:15 Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. O i A

ok.20:15         Zakończenie egzaminów

Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19. Każdy sędzia musi posiadać ważna kartę zdrowia, a w przypadku braku możliwości dostania się do lekarza podpisane oświadczenie zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości wobec organizacji.

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Marcin Tesarski

Komisja teoretyczna: Jerzy Drabik, Bogusław Górnik, Jan Kurek, Andrzej Nowobilski, Agnieszka Olesiak

Komisja kondycyjna: Rafał Arendarczyk, Dawid Gaździak, Szymon Florczyk, Kamil Fudro, Łukasz Królczyk, Ryszard Szmal, Janusz Wrona, Daniel Zygmond, Czesław Żądło

Leave a comment