Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne odbędzie się w dniu 30 wrzesień 2021r (czwartek) o godz 18:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161.

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa !!!,

a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:

urlop.kspppn@gmail.com

Przed zebraniem o godz. 17:30 odbędzie ostatni termin egzaminów.

Leave a comment