Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje,

że najbliższe egzaminy poprawkowe dla sędziów klasy „B” odbędą sie w dniu 18 sierpnia 2022r (czwartek) o godz 18:30 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161. 

HARMONOGRAM 

18:15 – 18:30 Rejestracja uczestników

18:30 – 19:00 Egzamin teoretyczny

19:00 – 19:30 Egzamin kondycyjny

Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19. Każdy sędzia musi posiadać ważna kartę zdrowia, a w przypadku braku możliwości dostania się do lekarza podpisane oświadczenie zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości wobec organizacji.

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Marcin Tesarski

Komisja teoretyczna: Bogusław Górnik, Stanisław Mitoraj, Andrzej Nowobilski

Komisja kondycyjna: Roman Baran, Paweł Barwiński, Jan Chlipała, Kamil Fudro, Jan Pawlikowski

Leave a comment