Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne odbędzie się w dniu 1 wrzesień 2022r (czwartek) o godz. 17:00 na stadionie w Białce Tatrzańskiej.

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa !!!,

a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:

urlop.kspppn@gmail.com

Po zebraniu rozegramy turniej wewnętrzny a następnie zasiądziemy do grilla. Zachęcamy do licznego uczestnictwa!

Leave a comment