, ,Akcja protestacyjna sędziów Śląskiego ZPN, ,Podczas trwającej kolejki spotkań w IV lidze śląskiej, wszystkich grupach śląskich Okręgówek oraz w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych, mamy do czynienia z precedensową sytuacją. Otóż sędziowie zrzeszeni w Kolegium Sędziów Śl.ZPN postanowili wyrazić swoje niezadowolenie z panującej w organizacji sytuacji i prowadzą akcję protestacyjną, polegającą na opóźnieniu rozpoczęcia meczów o 15 minut., , Co dokładnie jest przyczyną tego swoistego strajku arbitrów?, , Otóż rozjemcy są niezadowoleni z faktu, że od 2007r. ich wynagrodzenia nie zostały podniesione, mimo, że inflacja w tym czasie wyniosła ok.25%. Dodatkowo, przed trzema laty obniżone zostały ryczałty za dojazd, choć ceny paliw poszły w tym czasie w górę o ok.37%., , Sędziom nie podoba się również to, że są pozbawieni autonomii w stosunku do władz piłkarskich, traktowani w środowisku jak “zło konieczne” oraz obciążani coraz to nowymi obowiązkami (jak choćby, póki co nie działający jeszcze system Extranet, w którym sędziowie będą po meczu wpisywać składy drużyn, co dotychczas leżało w zakresie obowiązków kierowników drużyn)., , Dzisiejsze, zaplanowane 15-minutowe spóźnienie to pierwszy krok w tej kampanii. W razie braku pozytywnej reakcji ze strony władz Śląskiego Związku Piłki Nożnej, sędziowie zapowiadają zaostrzenie protestu.,

Leave a comment