Kilka informacji przed egzaminami.,1. Zebranie szkoleniowe jest 27 marca w piątek, jak zwykle u Winiarskich!!!,2.Egzamin
teoretyczny dla sędziów kl. B , C, próbnych i kandydatów odbędzie się
28 marca, więcej szczegółów, w późniejszym terminie.,3. Egzamin kondycyjny dla sędziów klasy okręgowej, A oraz pozostałych sędziów planowany jest na 17 lub 24 kwietnia.,4.
Na egzamin 28 marca dopuszczeni zostaną wyłącznie sędziowie, którzy
mają uregulowane KFP i KFD oraz mają aktualną kartę zdrowia.,5. Niezaliczenie egzaminu lub niedopuszczenie skutkuje odsunięciem od obsady, aż do momentu zaliczenia.,6. Posiadam karty zdrowia następujących osób:,Mrugał
Antoni, Danielczak Marek, Pławszak Leszek, Dusik Grzegorz, Górecki
Franciszek, Batkiewicz Zbigniew, Pająk Olgierd, Nosal Krzysztof można
je odebrać w tygodniu.,ref. ds. obsady Marek Ciężobka,

Leave a comment