KOMUNIKAT PREZYDIUM ZARZĄDU,Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,z dnia 12 marca 2009 roku,Uchwała nr 5/2009 z dnia 12 marca 2009 roku Prezydium Zarządu MZPN w sprawie ryczałtów za dojazdy na zawody od IV ligi do niższych klas rozgrywkowych w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.,I.    Uchwałą z dnia 12 marca 2009 r. Prezydium Zarządu MZPN – przyjmuje się nową tabelę ryczałtów za dojazdy na zawody : sędziów, obserwatorów i delegatów od IV ligi do niższych klas rozgrywkowych w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.,II.    Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.,                                                                                                                    Prezydium Zarządu MZPN,Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 5/2009 z dnia 12 marca 2009 r. Prezydium Zarządu MZPN, ,1.Ryczałty za przejazdy na zawody IV i V ligi sędziów i
obserwatorów na terenie MZPN, ,
,
,
,Odległość [km],
,
,
,Stawka zryczałtowana [zł],
,
,
,
,
,do 10,
,
,
,12,
,
,
,
,
,11-20,
,
,
,16,
,
,
,
,
,21-30,
,
,
,24,
,
,
,
,
,31-40,
,
,
,29,
,
,
,
,
,41-50,
,
,
,36,
,
,
,
,
,51-60,
,
,
,40,
,
,
,
,
,61-70,
,
,
,49,
,
,
,
,
,71-80,
,
,
,55,
,
,
,
,
,81-90,
,
,
,61,
,
,
,
,
,91-100,
,
,
,65,
,
,
,
,
,101-110,
,
,
,69,
,
,
,
,
,111-120,
,
,
,73,
,
,
,
,
,121-130,
,
,
,77,
,
,
,
,
,131-140,
,
,
,81,
,
,
,
,
,141-150,
,
,
,85,
,
,
,
,
,151-160,
,
,
,89,
,
,
,
,
,161-180,
,
,
,97,
,
,
,
,
,181-200,
,
,
,105,
,
,
,
,
,201-220,
,
,
,113,
,
,
,
,
,221-260,
,
,
,130,
,
,
,
,
,pow. 260,
,
,
,138,
,
,
, ,2.Ryczałty za przejazdy na zawody Klasy Okręgowej i klas
niższych sędziów i obserwatorów ,   ,na terenie MZPN, ,
,
,
,Odległość [km],
,
,
,Stawka zryczałtowana [zł],
,
,
,
,
,do 10,
,
,
,12,
,
,
,
,
,11-20,
,
,
,16,
,
,
,
,
,21-30,
,
,
,20,
,
,
,
,
,31-40,
,
,
,24,
,
,
,
,
,41-50,
,
,
,28,
,
,
,
,
,51-60,
,
,
,32,
,
,
,
,
,61-70,
,
,
,36,
,
,
,
,
,71-80,
,
,
,40,
,
,
,
,
,81-100,
,
,
,49,
,
,
,
,
,101-120,
,
,
,61,
,
,
,
,
,121-140,
,
,
,69,
,
,
,
,
,141-160,
,
,
,77,
,
,
,
,
,131-140,
,
,
,81,
,
,
,
,
,141-160,
,
,
,85,
,
,
, ,

,

, ,Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 5
marca 2009 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla
sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych, , ,T A B E L A,    ,E K W I W A L E N T Ó W,    ,dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas
rozgrywkowych, ,
,
,
,Lp,
,
,
,Nazwa zawodów,
,
,
,Sędzia,
, ,główny,         ,
,
,
, ,Asystenci,
, ,
,
,
,Obserwator,                      ,-,   ,delegat,
,
,
,
,
,1. ,
,
,
,III liga,,  ,1/128 Pucharu Polski,,  ,Ekstraliga kobiet,
,
,
,  ,300,
,
,
,   ,210,
,
,
, ,210,
,
,
,
,
,2.,
,
,
,Finał Klubowych
MP juniorów starszych,
,
,

,300,
,
,
,  
,210,
,
,
, ,-,
,
,
,
,
,3.,
,
,
,½ klubowych MP
juniorów starszych, finał klubowych,          
,MP Juniorów Młodszych,, 
,centralny Finał Deyny,,                              ,Michałowicza i I liga kobiet,
,
,

,250,
,
,
,  
,180,
,
,
,120,
,
,
,
,
,4.,
,
,
,½,  ,klubowych MP juniorów młodszych, ,
,centralny
finał Kuchara i Górskiego,  ,
,
,

,200,
,
,
,  
,150,
,
,
,   ,-,
,
,
,
,
,5.,
,
,
, ,IV liga seniorów ,,  ,
,
,

,160,
,
,
,  
,120,
,
,
,  ,100,
,
,
,
,
,6.,
,
,
,Klasa okręgowa
seniorów, ,
,
,

,120,
,
,
,    
,90,
,
,
,    ,80,
,
,
,
,
,7.,
,
,
,II liga
kobiet, ,
,
,

,100,
,
,
,    
,75,
,
,
,    ,70,
,
,
,
,
,8.,
,
,
,Małopolska Liga juniorów starszych,  ,
, ,
,
,

,100,
,
,
,   
, ,80,
,
,
, ,
,
,
,
,
,9.,
,
,
,Klasa „A”
seniorów, ,
, ,
,
,
,   
,90,
,
,
,    
,70,
,
,
,    ,60,
,
,
,
,
,10.,
,
,
,Małopolska liga juniorów młodszych,
,
,
,   
,80,
,
,
,    
,65,
,
,
,      ,-,
,
,
,
,
,11.,
,
,
,II liga
juniorów starszych,
,
,
,   
,75,
,
,
,    
,55,
,
,
,      ,-,
,
,
,
,
,12.,
,
,
,II liga
juniorów młodszych,
,
,
,   
,60,
,
,
,    
,50,
,
,
,      ,-,
,
,
,
,
,13.,
,
,
,Klasa „B” i
„C” seniorów,
,
,
,   
,75,
,
,
,    
,55,
,
,
,    ,40,
,
,
,
,
,14.,
,
,
,Okręgowa
i I,  ,liga juniorów starszych,
,
,
,   
,55,
,
,
,    
,45,
,
,
, ,
,
,
,
,
,15.,
,
,
,II i III
Liga juniorów starszych ,
,
,
,   
,50,
,
,
,    
,40,
,
,
, ,
,
,
,
,
,16,
,
,
,Trampkarze
starsi i trampkarze młodsi,
,
,
,    ,40,
,
,
,     ,30,
,
,
, ,
,
,
,
,
,17,
,
,
,Zawody
sparingowe i kontrolne seniorów,  ,
,
,
,—————-,
,
,
,———–,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,Ekstraklasy,,
,
,

,200,
,
,

,150,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,I ligi,
,
,

,150,
,
,

,100,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,II ligi,
,
,

,100,
,
,
,   
,75,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,III ligi,
,
,
,   
,75,
,
,
,   
,50,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,IV,   ,ligi ,
,
,
,   
,50,
,
,
,   
,40,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,Dla
pozostałych klas rozgrywkowych,
,
,
,    ,40,
,
,
,    ,30,
,
,
, ,
,
,
,
,
,18.,
,
,
,Zawody
sparingowe i kontrolne zespołów juniorskich ,
,
,
,    ,30,
,
,
,    ,20,
,
,
, ,
,
,
,
,
,19.,
,
,
,Sędzia
techniczny,  ,II ligi, zaw.
międzynarodowe. Turnieje międzypaństwowe, towarzyskie,
,
,
,  ,200,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,20.,
,
,
,Puchar
Syrenki,
,
,
,  ,300,
,
,
,  ,200,
,
,
, ,
,
,
,                                        ,Tabela została dostosowana do rozgrywek prowadzonych przez OZPN Nowy
Sącz, ,a),       ,poz.
2 – 4,  ,– ekwiwalenty wypłaca PZPN,b),       ,poz.,  ,9 i 13 – ekwiwalenty za Rozgrywki Pucharów
wypłacają ZPN-y.,            ,Ekwiwalenty I ligi kobiet
wyszczególnione w poz. 3. obowiązują od sezonu rozgrywkowego 2009/2010, ,                        ,do 30.06.2009 obowiązują jak w poz. 1, ,                               ,                , ,                               ,                               ,                               ,                ,                ,                               ,                ,PREZES OZPN,                               ,                               ,                               ,                               ,                ,                           ,MARIAN KUCZAJ,

Leave a comment